Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
11:19 CH | 22/08/2023

Quyết định số 2222/QĐ-SLĐTBXH ngày 14/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2023 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây
Xem nội dung Phụ lục kèm theo: Tại đây

9:43 CH | 14/08/2023

Quyết định số 2175/QĐ-SLĐTBXH ngày 07/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo năm 2023 cho Cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây

11:42 CH | 18/07/2023

Quyết định số 1940/QĐ-SLĐTBXH, ngày 18/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng và lắp đặt cụm pano cố định truyền thông về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại huyện Sa Thầy.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây

3:26 SA | 16/07/2023

Quyết định số 1894/QĐ-SLĐTBXH, ngày 14/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây
Xem Phụ lục kèm theo: Tại đây

9:23 CH | 12/07/2023

Quyết định số 1856/QĐ-SLĐTBXH, ngày 12/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý II và 6 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây
Xem Phụ lục kèm theo: Tại đây

4:40 CH | 14/06/2023

Quyết định số 1430/QĐ-SLĐTBXH, ngày 14/6/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức kỹ năng về công tác bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên, tuyên truyền viên làm công tác bình đẳng giới năm 2023 đợt II.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây

10:28 CH | 29/05/2023

Thông báo số 43/TB-SLĐTBXH, ngày 22/5/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về nhu cầu tiếp nhận công chức về công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Xem nội dung Thông báo: Tại đây

4:04 CH | 08/05/2023

Quyết định số 1012/QĐ-SLĐTBXH, ngày 05/5/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023.
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây

5:38 CH | 20/04/2023

Công văn số 239/SLĐTBXH-HCTH, ngày 15/02/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022.
Xem nội dung Công văn:
Tại đây
Xem Phụ lục:
Tại đây

5:34 CH | 20/04/2023

Báo cáo số 270/BC-SLĐTBXH, ngày 25/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
Xem nội dung Báo cáo:
Tại đây
Xem Phụ lục Báo cáo:
Tại đây
 

Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG