Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
10:30 CH | 22/11/2023

Giấy chứng nhận số 2203/GCNĐKBS-SLĐTBXH, ngày 13/10/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc chứng nhận Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung Giấy chứng nhận: Tại đây.

4:00 CH | 26/10/2023

Quyết định số 59/2023/QĐ-UBND, ngày 25/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục nghề đào tạo, đơn giá đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ đào tạo, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho từng nghề trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 03 (ba) tháng áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây

3:31 SA | 17/09/2023

Công văn số 3007/UBND-KTTH, ngày 11/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công khai thông tin về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô năm 2022.
Xem nội dung Công văn: Tại đây

9:05 CH | 14/09/2023

Quyết định số 518/QĐ-UBND, ngày 12/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Xếp hạng đối với các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây

4:19 CH | 24/08/2023

Quyết định số 439/QĐ-UBND, ngày 07/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xếp hạng đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây

4:57 CH | 23/08/2023

Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND, ngày 22/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước cho 20 nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây

9:16 CH | 18/08/2023

Quyết định số 2259/QĐ-SLĐTBXH, ngày 18/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ xây dựng và lắp đặt cụm pano cố định truyền thông về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại huyện Sa Thầy và huyện Ia H’Drai
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây

3:30 CH | 20/07/2023

Quyết định số 1969/QĐ-SLĐTBXH, ngày 20/7/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện khảo sát, lập phương án thẩm định giá và báo cáo thuyết minh thẩm định giá vật tư, thiết bị của 20 nghề áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây

8:55 CH | 04/07/2023

Kèm theo Công văn số 1330/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 04/07/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo và kế hoạch kiểm tra tay nghề, đánh giá năm lực.
Xem nội dung chi tiết: Tại đây

4:44 CH | 20/06/2023

Công văn số 1862/UBND-KTTH ngày 19/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công khai thông tin về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Kiểm soát viên năm 2022.
Xem Công văn: Tại đây

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG