Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
9:49 CH | 20/06/2022

 Kèm theo Quyết định số 793/QĐ-SLĐTBXH, ngày 02/11/2021 của Sở Lao động - TB&XH về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng và hộp thư công vụ Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

8:42 CH | 20/06/2022

Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức (Ban hành kèm theo Quyết định số 20 /2022/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).

Xem nội dung Quy chế: Tại đây.

3:26 CH | 15/06/2022

Kèm theo Quyết định số 78/QĐ-SLĐTBXH, ngày 12/01/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về việc ban hành Nội quy tiếp công dân.
Xem nội dung QĐ:
Tại đây. 

3:22 CH | 15/06/2022

Thông báo số 165/TB-SLĐTBXH, ngày 15/12/2021 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum về thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2022.

Xem nội dung Thông báo: Tại đây.


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG