Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
5:34 CH | 24/10/2023

Quyết định số 2897/QĐ-SLĐTBXH, ngày 23/10/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ in, treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền trong Tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây

7:35 CH | 27/09/2023

Quyết định số 2629/QĐ-SLĐTBXH, ngày 25/9/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây

8:55 CH | 15/09/2023

Kế hoạch số 3078/KH-UBND ngày 14/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Xem nội dung Kế hoạch:
Tại đây

8:53 CH | 15/09/2023

Kế hoạch số 2995/KH-UBND ngày 12/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Kế hoạch: Tại đây

8:51 CH | 15/09/2023

Kế hoạch số 3332/KH-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh năm 2021.
Xem nội dung Kế hoạch: Tại đây

8:47 CH | 15/09/2023

Kế hoạch số 4153/KH-UBND ngày 04/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Tổ chức điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.
Xem nội dung Kế hoạch: Tại đây
Xem nội dung Phụ lục Kế hoạch: Tại đây

5:15 CH | 08/08/2023

Quyết định số 2175/QĐ-SLĐTBXH, ngày 07/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội về việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn công tác giảm nghèo năm 2023 cho Cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây
 


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG