Bạn đang ở :   Trang chủ
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner

 TIN HOẠT ĐỘNG

8:24 CH | 05/04/2021

Kèm theo Công văn số 496/SLĐTBXH-BTXH, ngày 05/4/2021 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc tham gia dự thảo tờ trình và dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24-8-2016 của Tỉnh uỷ “về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020”.

Tải hồ sơ dự thảo: Tại đây.

 TIN CHUYÊN NGÀNH

5:51 CH | 07/04/2021

Từ ngày 24/3 - 01/4/2021 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại các huyện: Đắk Tô, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông và Đắk Hà; tham gia đoàn liên ngành cấp tỉnh có các sở, ban, nghành: đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum; đại diện các sở, ban, ngành: Y tế, Ban Dân tộc, Tài chính, Công chức phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Đồng chí Nguyễn Trung Thuận-PGĐ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn.

 DẠY NGHỀ

1:19 CH | 12/08/2020

Theo điều tra, khảo sát của Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) về nhu cầu đào tạo về giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm, đáp ứng thị trường lao động, năm 2021, có 20 nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao.

 BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

3:28 CH | 29/09/2020

 

  LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - BHXH

4:22 CH | 20/01/2021

Bộ Luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, gồm 7 chương, 220 điều, trong đó có nhiều quy định mới.THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Website liên Kết