Bạn đang ở :   Giới thiệu > Quyết định thành lập
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
banner2
LƯỢT TRUY CẬP
69.534

<h2 style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(55, 81, 98); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17.600000381469727px; " class="c_title"> <p style="text-align: center;">&#160; &#160; &#160;&#160; <img width="448" height="298" src="/Portals/0/Picture 131.jpg" alt="" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="/Portals/0/Gioi thieu/dia chi.gif" width="400" height="122" alt="" /></p> </h2> <p><a href="/LinkClick.aspx?fileticket=I0gXywCO1zs%3d&amp;tabid=252">Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - TB&amp;XH tỉnh Kon Tum (<span style="text-align: justify;">Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).</span></a><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--></p> <p>&#160;<a href="/LinkClick.aspx?fileticket=zSFxojoLWRo%3d&amp;tabid=252">Thành lập các tổ chức tham mưu, giúp việc thuộc Sở&#160;<b style="text-align: justify;">Lao động - Thương binh và Xã hội</b><b style="text-align: justify;"> </b><span style="text-align: justify;">(Ban hành kèm theo Quyết định số 331b/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum).</span></a></p> <p>&#160;</p> <h2 style="font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; color: rgb(55, 81, 98); margin: 0px; padding: 0px; line-height: 17.600000381469727px; " class="c_title">&#160;</h2>

banner dvc