Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập
banner2
Banner1
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534

Danh bạ điện thoại

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
I Lãnh đạo Sở    
1 A Kang Giám đốc Sở 0988.857.943
2 Nguyễn Trung Thuận Phó giám đốc Sở 0974.327.979
3 Nguyễn Thanh Tính Chánh văn phòng 0983.533.529
II Văn phòng Sở   FAX:3862524
1 Lê Văn Thương Phó Chánh Văn phòng 0935.854.268
2 Trần Văn Thịnh Chuyên viên 0919.330.801
3 Trương Thị Tâm Chuyên viên 0935.666.289
4 Nguyễn Đức Thời Chuyên viên 0902.751.085
5 Thái Thị Mỹ Hạnh Văn thư 0376.892.223
6 Hà Phúc Minh Lái xe 0978.516.679
7 Nguyễn Xuân Thông Lái xe 0983.026.209
8 Trần Thị Thành Phục vụ 0901.923.699
9 Nguyễn Văn Ngọc Bảo vệ 0935.691.755
III Thanh tra Sở    
1 Đặng Thanh Bình Phó Chánh thanh tra 0905.458.447
2 Nguyễn Thị Thái Bình Phó Chánh thanh tra 0988.255.043
3 Võ Đình Long Thanh tra viên 0349.991.496
4 Nguyễn Thị Thanh Bình Thanh tra viên 0985.929.985
IV Phòng Bảo trợ -Xã hội   FAX:38.628.86
1 Huỳnh Thị Kim Liên Trưởng phòng 0908.199.595
2 Nguyễn Thị Hạnh Trang Phó trưởng phòng 0935.367.575
3 Bùi Thị Anh Vi Chuyên viên 0935.916.913
4 Vũ Ngọc Thụ Nhân viên 0962.446.479
5 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên 0935.372.036
V Phòng Người có công   3.862.933
1 Phạm Châu Tuệ Trưởng phòng 0905.178.196
2 Nguyễn Thị Thạo Phó trưởng phòng 0934.967.567
3 Lê Văn Thảo Chuyên viên 0982.478.017
4 Lê Thị Thu Thanh Chuyên viên 0916.460.371
6 Hoàng Thị Hằng Quản trang 0335.431.627
7 Lê Văn Phúc Quản trang 034.6662.406
VI Phòng Kế hoạch-TC    3.862.888
1 Huỳnh Thị Mỹ Quý Trưởng phòng 0976.730.405
2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó trưởng phòng 0986.954.277
3 Trần Thị Thùy Dung Kế toán 0987.449.408
4 Hoàng Thị Hồng Nhung Kế toán 0912.457.579
VII Phòng LĐTL – BHXH   FAX:3.864.222
1 Trần Thế Vũ Trưởng phòng 0905.141.017
2 Nguyễn Thị Kim Tiến Phó trưởng phòng 0984.193.127
3 Đường Việt Hoàn Chuyên viên 0913.337.585
4 Thái Thị Phượng Chuyên viên 0906.504.101
VIII Phòng BVCS Trẻ em &BĐG   3.917.381
1 Nguyễn Văn Quyền Trưởng phòng 0979.707.499
2 Vũ Văn Đam Phó trưởng phòng 0909.558.477
3 Lý Trần Quốc Hương Chuyên viên 0983.893.771
4 Thao Thị Hà My Chuyên viên 0353.020.985
IX Phòng Dạy nghề   3.918.055
1 Lê Phúc Ánh Trưởng phòng 0914.045.228
2 Huỳnh Thị Bích Thảo Chuyên viên 0901.924.547
3 Lê Tấn Duy Nhân viên 0374.033.239
X Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội   3.918.185
1 Hoàng Thị Kim Hân Phó trưởng phòng 0905.246.163
Tạp chí CS
HoChiMinh