Bạn đang ở :   Giới thiệu > Sơ đồ tổ chức
    Đăng Nhập
Banner1
banner2
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534

Danh bạ điện thoại

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Mail
Cơ quan Di động
I Lãnh đạo Sở        
1 A Kang Giám đốc Sở   0988.857.943 akang-kontum@chinhphu.vn
2 Trần Văn Thiện Phó giám đốc Sở   0989.041.777 tvthienkt@gmail.com
3 Nguyễn Ngọc Ánh Phó giám đốc Sở   0905.100.316 nguyenngocanh-kontum@chinhphu.vn
4 Nguyễn Trung Thuận Phó giám đốc Sở 3.915.322 0974.327.979 nguyentrungthuan-kontum@chinhphu.vn
II Văn phòng Sở   3.862.524 FAX:3862524  
1 Nguyễn Thanh Tính Chánh văn phòng   0983.533.529  
2 Nguyễn Thị Kim Tiến P.Chánh văn phòng   0984.193.127  
3 Nguyễn Thị Thạo P.Chánh văn phòng   0934.967.567  
4 Phạm Ngọc Kiên Chuyên viên   0984.209.279  
5 Nguyễn Đức Thời Chuyên viên   0902.751.085  
6 Thái Thị Mỹ Hạnh Văn thư   01676.892.223  
7 Nguyễn Phương Linh Lái xe   0905.079.172  
8 Nguyễn Xuân Thông Lái xe   0983.026.209  
9 Trần Thị Thành Phục vụ   0901.923.699  
10 Nguyễn Văn Ngọc Bảo vệ   0935.691.755  
III Thanh tra Sở        
1 Nguyễn Văn Giỏi Chánh thanh tra   0913.433.433  
2 Đặng Thanh Bình Phó Chánh thanh tra   0905.458.447  
3 Nguyễn Thị Thái Bình Thanh tra viên   0988.255.043  
4 Nguyễn Thị Thanh Bình Thanh tra viên   0985.929.985  
IV Phòng Bảo trợ -Xã hội   3.862.886 FAX:38.628.86  
1 Lê Phúc Ánh Trưởng phòng   0914.045.228  
2 Hoàng Thị Kim Hân Phó trưởng phòng   0905.246.163  
3 Bùi Thị Anh Vi Chuyên viên   0935.916.913  
4 Vũ Ngọc Thụ Nhân viên   0962.446.479  
5 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên   0935.372.036  
V Phòng Người có công   3.862.933 -  
1 Phạm Châu Tuệ Trưởng phòng   0905.178.196  
2 Nguyễn Thị Hạnh Trang Phó trưởng phòng   0935.367.575  
3 Lê Văn Thảo Chuyên viên   0982.478.017  
4 Lê Thị Thu Thanh Chuyên viên   0916.460.371  
5 Lê Quang Lưỡng Cán sự   0903.154.440  
6 Huỳnh Thị Bích Hà Chuyên viên   0936.949.816  
7 Hoàng Thị Hằng Quản trang   01635.431.627  
8 Lê Văn Phúc Quản trang   0164.6662.406  
VI Phòng Kế hoạch-TC    3.862.888 -  
1 Huỳnh Thị Mỹ Quý Trưởng phòng   0976.730.405  
2 Nguyễn Thị Thúy Hằng Phó trưởng phòng   0986.954.277  
3 Nguyễn Thanh Phong Kế toán   0932.527.798  
4 Hoàng Thị Hồng Nhung Kế toán   0912.457.579  
VII Phòng LĐTL – BHXH   3.864.222 FAX:3.864.222  
1 Trần Thế Vũ Trưởng phòng   0905.141.017  
2 Lê Văn Thương Phó trưởng phòng   0935.854.268  
3 Đường Việt Hoàn Chuyên viên   0913.337.585  
4 Thái Thị Phượng Chuyên viên   0906.504.101  
VIII Phòng BVCS Trẻ em &BĐG   3.917.381 -  
1 Huỳnh Thị Kim Liên Trưởng phòng   0908.199.595  
2 Vũ Văn Đam Phó trưởng phòng   0909.558.477  
3 Lý Trần Quốc Hương Chuyên viên   0983.893.771  
4 Vũ Thị Hồng Ngọc Chuyên viên   0934.397.900  
IX Phòng Dạy nghề   3.918.055 -  
1 Nguyễn Văn Quyền Trưởng phòng   0979.707.499  
2 Trương Thị Tâm Phó Trưởng phòng   0934.666.289  
3 Trần Văn Thịnh Chuyên viên   0919.330.801  
4 Lê Tấn Duy Nhân viên   01674.033.239  
X Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội   3.918.185    
1 Trịnh Huy Đức Trưởng phòng   0914.102.470  
2 Bùi Thị Thu Hiền Chuyên viên   01688.914.834  
XI TT. Bảo trợ - Xã hội   3.862.677 Fax: 3.862.677 trungtambtctxh.ldtbxh-kontum@chinhphu.vn
1 Phạm Thị Lan Giám đốc 3.914.703 0905.951.333 phamthilan-kontum@chinhphu.vn
2 Lâm Quốc Hùng Phó giám đốc   0942.345.579 lamquochung-kontum@chinhphu.vn
XII TT. Dịch vụ việc làm   3.868.907 FAX: 3.915.223 trungtamdvvl.ldtbxh-kontum@chinhphu.vn
1 Nguyễn Thị Nga Giám đốc 3.915.223 0935.200.205 nguyenthinga-kontum@chinhphu.vn
2 Huỳnh Anh Triết Phó giám đốc   0978.126.019 huynhanhtriet-kontum@chinhphu.vn

 

banner dvc