Đăng Nhập
Banner1
Baner
Banner1
banner2
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
4:29 CH | 07/06/2017
Chiều ngày 05/6/2017, tại Hội trường Sở Lao động-TB&XH, đoàn kiểm tra theo Quyết định số 604-QĐ/TU, ngày 03/5/2017 của Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 17/8/2007 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã có buổi làm việc với Sở Lao động-TB&XH.
4:47 CH | 24/05/2017

 Phối hợp tham gia góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị.

9:36 SA | 05/04/2017

 

1:59 CH | 26/12/2016

 

2:26 CH | 24/11/2016
3:08 CH | 14/06/2016

Nhằm bảo đảm thực hiện bình đẳng giới, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và giảm khoảng cách giới trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao.

10:21 SA | 06/06/2016

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong mọi lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

10:08 SA | 06/06/2016

Để đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Ngày 27/4/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2015.

3:46 CH | 01/06/2016

Ngày 19/4/2016, Bộ LĐ-TBXH phối hợp cùng Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Diễn đàn quốc gia nhằm nhìn lại tiến trình thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thông qua lăng kính của Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) trong 10 năm qua tại Việt Nam. Tham dự Diễn đàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Trọng Đàm; Đại sứ Canada tại Việt Nam David Devine cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ.

9:41 SA | 29/03/2016
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011-2015, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020, ngày 24/3/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020. 
Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    

HoChiMinh
Tạp chí CS