Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
BÌNH ĐẲNG GIỚI - VSTBPN

Làm việc với đoàn kiểm tra theo Quyết định 604-QĐ/TU, ngày 03/5/2017 của Tỉnh ủy về công tác phụ nữ.
Chiều ngày 05/6/2017, tại Hội trường Sở Lao động-TB&XH, đoàn kiểm tra theo Quyết định số 604-QĐ/TU, ngày 03/5/2017 của Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum về việc kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 17/8/2007 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã có buổi làm việc với Sở Lao động-TB&XH.
Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Ban thường trực, Ban dân vận Tỉnh ủy, phó trưởng đoàn kiểm tra, đồng chí A Cường, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy và chuyên viên Ban dân vận tỉnh ủy giúp việc cho đoàn kiểm tra.
Về phía Sở Lao động-TB&XH tham dự buổi làm việc có đồng chí A Kang, Bí thư đảng ủy, Giám đốc sở, đồng chí Trần Văn Thiện, Phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc sở cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc sở và đại diện lãnh đạo 02 đơn vị trực thuộc sở là Trung tâm dịch vụ việc làm và Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội.
Description: D:\Viet bao\Qui 3\20170605_141408.jpg
Ảnh: Quang Cảnh buổi làm việc
Về kết quả thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 17/8/2007 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: Nhìn chung 10 năm qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục đích, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm về công tác phụ nụ và việc thực hiện bình đẳng giới trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, khắc phục tư tưởng tự ti, an phận, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét và hiệu quả công tác phụ nữ trên các lĩnh vực, tôn tạo và nâng cao giá trị 4 phẩm chất của người phụ nữ trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án của Nhà nước và địa phương về phụ nữ và công tác phụ nữ. Đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1533/KH-UBND, ngày 09/9/2011 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Kế hoạch số 738/KH-UBND, ngày 13/4/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Kế hoạch số 302/KH-UBND, ngày 09/02/2017 về triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị đã từng bước tạo được những chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại Sở nói riêng và trên toàn tỉnh nói chung. Cấp ủy Đảng bộ cơ sở Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp Chi bộ Đảng, chính quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành 35-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”, qua đó từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của phụ nữ trong đơn vị được nâng lên. Công tác phối, kết hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc về triển khai thực hiện công tác phụ nữ được chú trọng, tạo được sự nhận thức về công tác phụ nữ. Chị em phụ nữ ngày càng có ý thức hơn trong việc tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đấu tranh chống lại những quan điểm lạc hậu, trọng nam khinh nữ.
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Ban thường trực, Ban dân vận Tỉnh ủy, phó trưởng đoàn kiểm tra đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Lao động-TB&XH trong việc thực hiện Chương trình số 35-CTr/TU, ngày 17/8/2007 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy sở, Bí thư Đảng ủy, giám đốc sở cần quan tâm hơn nữa về công tác phụ nữ, đặc biệt là trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ tại Sở để thực hiện tốt hơn nữa về công tác phụ nữ mà Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra./.

Tin bài: Văn phòng sở.

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 07/06/2017 Lượt xem : 9168
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2