Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
BÌNH ĐẲNG GIỚI - VSTBPN

Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực năm 2019.

Ngày 29/10/2019, Sở Lao động-TB&XH tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND huyện Kon Plông ban hành kế hoạch số 108/ KHLT-SLĐTBXH-UBND về tổ chức Lễ phát động điểm Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Kon Tum năm 2019.

Căn cứ Văn bản số 3304/LĐTBXH-BĐG, ngày 06/8/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; Kế hoạch số 2645/KH-UBND, ngày 11/10/2019 của UBND tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.
Theo đó Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tỉnh Kon Tum năm 2019 mang chủ đề: “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.
Thời gian tổ chức Lễ phát động : Từ 07h30’ đến 08h30’ ngày 14/11/2019.
Địa điểm: Tại sân Hội trường trung tâm huyện Kon Plông.
Mục đích nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác Bình đăng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu Kế hoạch số 738/KH-UBND, ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia BĐG giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch 2556/KH- UBND, ngày 10/9/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh về Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch 738/KH-UBND, ngày 13/4/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới, giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch số 302/KH- UBND, ngày 09/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, vận động toàn xã hội tích cực hành động nhằm thực hiện hiệu quả hơn các chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa xâm hại cho phụ nữ và trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng ngừa xâm hại tình dục và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em cho cha, mẹ, các thành viên trong gia đình, người làm công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Giảm thiểu tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái; Xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan./.


Tin bài: VP Sở

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 30/10/2019 Lượt xem : 10097
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc