Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
BÌNH ĐẲNG GIỚI - VSTBPN

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Bình đẳng giới

Trong 02 ngày (từ ngày 26-27/9/2022) tại Hội trường Khách sạn Hoàng Vân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác Bình đẳng giới và nữ đại biểu dân cử Hội đồng nhân dân cấp xã huyện Kon Rẫy, Kon Plông và Ia H‘Drai với 67 cán bộ tham gia.


Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các cán bộ làm công tác bình đẳng giới và nữ đại biểu dân cử Hội đồng nhân dân cấp xã được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội truyền đạt 4 chuyên đề: Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân; Các khái niệm cần tìm hiểu về Giới và Giới tính, phân biệt đối xử về giới, định kiến giới...; Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số; Giới thiệu một số văn bản mới liên quan đến công tác bình đẳng giới.
Thông qua lớp tập huấn cán bộ làm công tác bình đẳng giới và nữ đại biểu dân cử Hội đồng nhân dân cấp xã được bổ sung kiến thức mới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Tin và ảnh: Kim Hân

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 29/09/2022 Lượt xem : 444
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc