Đăng Nhập
Banner1
banner2
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
10:21 SA | 06/06/2016

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ trong mọi lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình hỗ trợ và tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy khả năng có cơ hội như nhau để tham gia vào quá trình phát triển và thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

10:08 SA | 06/06/2016

Để đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. Ngày 27/4/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2015/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người DTTS khi sinh con đúng chính sách dân số có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2015.

3:46 CH | 01/06/2016

Ngày 19/4/2016, Bộ LĐ-TBXH phối hợp cùng Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức Diễn đàn quốc gia nhằm nhìn lại tiến trình thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thông qua lăng kính của Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ (CEDAW) trong 10 năm qua tại Việt Nam. Tham dự Diễn đàn có Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Trọng Đàm; Đại sứ Canada tại Việt Nam David Devine cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam và các tổ chức phi Chính phủ.

9:41 SA | 29/03/2016
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở kế thừa những kết quả đã đạt được trong giai đoạn 2011-2015, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới đến năm 2020, ngày 24/3/2016, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020. 
3:01 CH | 31/12/2015

 Sáng ngày 30/12/2015, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn I (2011-2015) thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Được sự ủy quyền của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, đồng chí Blong Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động – TB&XH, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh chủ trì hội nghị.

8:28 SA | 17/12/2015

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2015, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Lao động - TB&XH Kon Tum đã chọn xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum làm mô hình điểm về ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới. Sau 3 năm (2013-2015) thực hiện, mô hình thực sự đã đem đến những chuyển biến tích cực trong việc ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới (BLG). 

1:37 CH | 07/10/2015

Bình đẳng giới đang là một vấn đề được đặc biệt quan tâm ở mọi quốc gia. Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình hành động giới, lồng ghép giới tại Hội nghị quốc tế về phụ nữ lần thứ tư năm 1995 tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ở Việt Nam, bình đẳng giới là một trong những mục tiêu quan trọng được Đảng, Nhà nước đặt ra trong thời kỳ đổi mới. Để thực hiện được mục tiêu này, rất cần đến sự phối hợp của nhiều yếu tố khác nhau, trong đó, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới là yếu tố quan trọng hàng đầu.

10:05 SA | 07/10/2015

 Ngày 09/6/2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành Công văn số 719-CV/TU về việc thực hiện Thông báo số 196- TB/TW, ngày 16/3/2015 của Ban Bí thư về Đề án “Tăng cường sự lănh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.

10:00 SA | 07/10/2015

Nhằm đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận và ủng hộ của cả hệ thống chính trị và người dân, về lợi ích tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý nhờ đó thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị.

2:10 CH | 24/09/2015

 Ngày 30 tháng 7 năm 2015 tại Nhà văn hóa huyện (thôn2, thị trấn Đắk Rve) đã diễn ra “Hội thi tìm hiểu Luật Bình đẳng giới huyện Kon Rẫy năm 2015”. Đây cũng là lần thứ 2 đơn vị tổ chức Hội thi. Về dự Hội thi có ông Đinh Xuân Thi, Trưởng Phòng Lao động – TB&XH, phó Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện và đại biểu các phòng, ban, các tổ chức đoàn thể của huyện, đại biểu UBND các xã trên địa bàn huyện, đại biểu các thôn thuộc thị trấn Đắk Rve, huyện Kon Rẫy.

Trang 2 trong 5Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS