LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
4:39 CH | 24/05/2021

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban nhân dân 03 huyện: Kon Rẫy, Đắk Glei, Đắk Hà thực hiện cấp 69,705 tấn gạo cứu đói cho Nhân dân có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

5:51 CH | 07/04/2021

Từ ngày 24/3 - 01/4/2021 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại các huyện: Đắk Tô, Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông và Đắk Hà; tham gia đoàn liên ngành cấp tỉnh có các sở, ban, nghành: đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum; đại diện các sở, ban, ngành: Y tế, Ban Dân tộc, Tài chính, Công chức phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Đồng chí Nguyễn Trung Thuận-PGĐ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn.

3:18 CH | 23/03/2021

Ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Công tác xã hội, ngày 15 tháng 9 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 25/3 hàng năm là Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương hướng dẫn, tổ chức Ngày công tác xã hội Việt Nam bảo đảm thiết thực, hiệu quả với mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của ngành Công tác xã hội.

1:38 CH | 22/12/2020

Với mục đích trang bị và nâng cao năng lực trong trợ giúp người khuyết tật, người tâm thần cho các đối tượng là thân nhân người khuyết tật thần kinh, tâm thần; huy động sự tham gia của xã hội, nhất là gia đình, cộng đồng trong việc chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật thần kinh, tâm thần; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật hiện hành của Nhà nước liên quan đến người khuyết tật, người tâm thần. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SLĐTBXH, ngày 09/10/2020 về tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.

10:52 SA | 21/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 4153/KH-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020, trong đó phân công Sở Lao động-TB&XH, thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn huyện Đắk Glei thực hiện giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020. Ngày 16/12/2020, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiến hành giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 tại huyện Đắk Glei (xã Đắk Môn và xã Đắk Pét) nhằm bảo đảm đúng quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

3:38 CH | 11/12/2020

Sáng 11/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc ba cấp (Trung ương, tỉnh, huyện) nhằm tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

9:33 SA | 11/12/2020

Tài liệu kèm theo Công văn số 2016/SLĐTBXH-BTXH, ngày 10/12/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum.

Tải tài liệu: Tại đây.

10:15 SA | 26/11/2020

Từ ngày 16/11 đến ngày 23/11/2020 Sở Lao động-TB&XH đã tổ chức đối thoại chính sách và truyền thông về công tác giảm nghèo năm 2020 tại các huyện: Đắk Tô, Đắk Hà, Ngọc Hồi, Kon Rẫy và thành phố Kon Tum. Đồng chí Nguyễn Trung Thuận-PGĐ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn.

 

1:31 CH | 12/11/2020

Từ ngày 03-04/11/2020 và 05-06/11/2020, tại Hội trường Khách sạn Indochine (Đông Dương), Sở Lao động-TB&XH tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo cho đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo cấp xã, cán bộ làm công tác Lao động-TB&XH cấp xã, huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, có 201 học viên tham gia.

4:04 CH | 27/10/2020

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 91/KH-SLĐTBXH, ngày 09/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020.

Trang 1 trong 12Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh