banner2
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
BẢO TRỢ XÃ HỘI - GIẢM NGHÈO

Tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo năm 2019.

Từ ngày 25-26/9/2019 và 30/9-01/10/2019, tại Hội trường Khách sạn Indochine (Đông Dương), Sở Lao động-TB&XH tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo cho đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo cấp xã, cán bộ làm công tác Lao động-TB&XH cấp xã, huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh, có 181 học viên tham gia.

Các học viên tham gia lớp tập huấn được trang bị nội dung về triển khai Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 (bao gồm cả nội dung mới về hộ nghèo có thành viên Người có công...). Tiếp tục triển khai Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 (bao gồm Thủ tục hành chính liên quan). Cung cấp nội dung một số chính sách, quy định mới có liên quan đến công tác giảm nghèo (Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND, ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 234/UBND-KGXV, ngày 29/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đang dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh,...). Hướng dẫn đánh giá, báo cáo công tác giảm nghèo năm 2019. Nội dung truyền thông về giảm nghèo theo Dự án 4 (nhiệm vụ trọng tâm, kiến thức, nghiệp vụ, phương pháp truyền thông về giảm nghèo...). Qua lớp tập huấn, học viên sẽ áp dụng những kiến thức đã được tiếp thu vào công việc thực tế tại địa phương, đặc biệt là trong công tác truyền thông về giảm nghèo và công tác điều tra, rà soát hộ nghèo được triển khai tại các huyện, thành phố trong thời gian từ tháng 10/2019.

Tin và ảnh: Nguyễn Hương.

Hình ảnh về 02 lớp tập huấn:

  

 Đồng chí Nguyễn Trung Thuận-PGĐ Sở Lao động-TB&XH khai mạc lớp tập huấn

Đồng chí Huỳnh Thị Kim Liên- TP BTXH, Sở Lao động-TB&XH, báo cáo viên lớp tập huấn

Học viên lớp tập huấn trao đổi, thảo luận những vướng mắc có liên quan đến công tác giảm nghèo.

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 02/10/2019 Lượt xem : 2978
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc