banner2
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
BẢO TRỢ XÃ HỘI - GIẢM NGHÈO

Giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 tại huyện Đắk Glei

Từ ngày 04-05/11/2019, Sở Lao động-TB&XH tiến hành giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 tại huyện Đắk Glei (xã Đắk Blô và xã Đắk Nhoong) nhằm bảo đảm đúng quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

Thực hiện Kế hoạch số 2312/KH-UBND, ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019, trong đó phân công Sở Lao động-TB&XH, thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn huyện Đắk Glei thực hiện giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.
Qua kiểm tra, nội dung điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 tại huyện Đắk Glei được thực hiện đảm bảo, đúng quy trình, quy định, cụ thể: UBND huyện đã ban hành kế hoạch số 109/KH-UBND, ngày 15/7/2019 về tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2019. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin như: Đài phát thanh và truyền hình huyện, báo, đài, các cuộc họp thôn... Tổ chức tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 cho thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện, xã, thị trấn; cán bộ thương binh xã hội các xã, thị trấn; cộng tác viên giảm nghèo cấp xã, thị trấn, có 40 người tham gia. Cung cấp các biểu mẫu, bộ công cụ phục vụ việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cấp xã theo đúng Hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH, ngày 12/9/2019 của Sở Lao động-TB&XH tỉnh Kon Tum tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019 trên địa bàn tỉnh và Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/6/2016, Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động-TB&XH. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo theo quy định. Đã có báo cáo sơ bộ gửi Sở Lao động-TB&XH tổng hợp, kết quả: Kết quả sơ bộ (tính đến ngày 05/11/2019) tổng số hộ dân cư tại thời điểm điều tra có 12.774 hộ với 3.450 hộ nghèo toàn huyện chiếm tỷ lệ 27,01% (giảm 6,35% so với năm 2018); Hộ cận nghèo toàn huyện có 1.178 hộ chiếm tỷ lệ 9,22% (giảm 0,35% so với năm 2018). Đồng thời, thực hiện kiểm tra, phúc tra kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện trong giữa tháng 11/2019 để tổng hợp báo cáo chính thức gửi về Sở Lao động-TB&XH kịp tiến độ đề ra.

Tin và ảnh: Nguyễn Hương


Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 07/11/2019 Lượt xem : 3070
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh