LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
BẢO TRỢ XÃ HỘI - GIẢM NGHÈO

Tiếp nhận và cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho Nhân dân dịp có nguy cơ thiếu đói

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban nhân dân 03 huyện: Kon Rẫy, Đắk Glei, Đắk Hà thực hiện cấp 69,705 tấn gạo cứu đói cho Nhân dân có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021.

 Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021; thực hiện Quyết định số 694/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum để cứu đói cho Nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021; Quyết định số 308/QĐ-TCDT ngày 11/5/2021 của Tổng cục dự trữ Nhà nước về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum để cứu đói cho Nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021; Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021; Kế hoạch số 46/KH-SLĐTBXH, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc giao nhận, quản lý và cấp phát 69,705 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ;
Ngày 21 tháng 5 năm 2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban nhân dân 03 huyện: Kon Rẫy, Đắk Glei, Đắk Hà thực hiện cấp 69,705 tấn gạo cứu đói cho Nhân dân có nguy cơ thiếu đói trong thời gian giáp hạt đầu năm 2021; theo đó số gạo mà huyện Đắk Hà được nhận là 21,060 tấn, huyện Đắk Glei là 29,580 tấn và huyện Kon Rẫy là 19,065 tấn để cấp cho Nhân dân.

Hình ảnh giao nhận gạo và cấp gạo cho người dân tại huyện Kon Rẫy, Đắk Hà, Đắk Glei:Giao nhận gạo tại huyện Đắk Hà


Giao nhận gạo tại huyện Kon Rẫy

 

Xe chở gạo tại huyện Đắk Glei

Tin và ảnh: Nguyễn Hương.

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 24/05/2021 Lượt xem : 1968
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh