Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM

Đánh giá kết quả năm 2021 của BCĐ Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 916/VP-KGVX ngày 18/3/2022 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức họp Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh.

Ngày 20/4/2022, Ban Chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Kon Tum đã tiến hành họp đánh giá kết quả năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 do đồng chí Y Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh chủ trì cùng sự tham dự của các thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện Lãnh đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; đồng thời có phóng viên Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình, Cổng thông tin điện tử tỉnh cũng đến dự và đưa tin.
Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản do cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội soạn thảo (Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác trẻ em năm 2021, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2022; Đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh; Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh).


Đồng chí Y Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Sau cuộc họp, thực hiện Thông báo số 1434/TB-VP ngày 22/4/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Y Ngọc - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện công tác trẻ em năm 2021, triển khai công tác năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có thành viên Ban Chỉ đạo tham mưu đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh chính thức ban hành các văn bản trên, đặc biệt là Chương trình công tác Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh năm 2022 để các đơn vị thành viên triển khai thực hiện./.

Tin và ảnh: Anh Vi

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 28/04/2022 Lượt xem : 1878
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc