Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG

Kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án giảm nghèo và chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid 19.

Từ ngày 07/7 đến ngày 21/7/2020 Sở Lao động-TB&XH đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020 và kiểm tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại các huyện: Tu Mơ Rông, Đắk Tô, Đắk Hà và Ia H’Drai; tham gia đoàn liên ngành cấp tỉnh có các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc tỉnh; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Xây dựng; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; công chức phòng Bảo trợ xã hội, phòng Người có công và phòng Lao động-Tiền lương-Bảo hiểm xã hội thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Đồng chí Nguyễn Trung Thuận-PGĐ Sở làm trưởng đoàn.

 

Qua kiểm tra thực tế nhận thấy: các huyện, thành phố đã thực hiện đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành của các cấp trong tổ chức thực hiện Đề án (triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh liên quan đến Đề án; công tác bố trí vốn, quản lý nguồn vốn, các vấn đề về quản lý nguồn vốn, thanh quyết toán; phối hợp giữa các bên liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện); xây dựng Kế hoạch, mục tiêu giảm nghèo giai đoạn, hàng năm của địa phương, cơ sở; có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Công tác phối hợp, cung cấp, thẩm định về số liệu và dữ liệu của các cơ quan đơn vị có liên quan để phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo đã được triển khai. Các đơn vị, địa phương đảm bảo thực hiện các dự án, chính sách, chương trình hỗ trợ giảm nghèo (theo mục tiêu, đối tượng, nguồn vốn từng dự án, chính sách, chương trình hỗ trợ giảm nghèo trong Đề án) đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Sau đợt kiểm tra, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực tế tại các địa phương gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum theo quy định.
Đối với hoạt động kiểm tra kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum: thực hiện kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện, việc thành lập Tổ thẩm định, Ban giám sát,… (các Văn bản địa phương đã ban hành); tiếp nhận kinh phí, phân bổ và sử dụng kinh phí. Công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân dặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện nhiệm vụ có liên quan. Kiểm tra việc rà soát, lập danh sách, hồ sơ trình phê duyệt và triển khai việc thực hiện, chi hỗ trợ cho các đối tượng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đánh giá tác động của chính sách đối với người dân, cộng đồng, sự vào cuộc của hệ thống chính trị tại địa phương.

Một số hình ảnh của đoàn kiểm tra:


Đoàn làm việc tại Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Tô

Đoàn làm việc tại Uỷ ban nhân dân huyện Đắk Hà

Thăm hộ gia đình nghèo hưởng các chính sách của Đề án giảm nghèo và hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid 19 tại xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà

Thăm vườn Cà phê của hộ nghèo tại xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà

Tin và ảnh: Nguyễn Hương.

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 28/07/2020 Lượt xem : 5535
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS