Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Dạy nghề
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
DẠY NGHỀ

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác đào tạo nghề lao động nông thôn năm 2018.

Chiều ngày 06/3/2018, đồng chí Trần Thị Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2017 công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn triển khai đúng hướng, phù hợp với nhu cầu tạo nguồn lao động cho nhiệm vụ phát triển KT-XH, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của các địa phương, toàn tỉnh đã triển khai đào tạo nghề cho 2.315 lao động, đạt 77,7% kế hoạch, trong đó đào tạo nghề nông nghiệp 2.013 lao động và phi nông nghiệp là 302 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh 30,3%; nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và người lao động về tầm quan trọng của công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày càng cao. Tuy nhiên, tại hội nghị, các đại biểu tham dự tại các điểm cầu đã nêu lên những tồn tại, hạn chế dẫn đến chưa đạt kế hoạch đề ra như: Công tác tuyên truyền đào tạo nghề cho lao động cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả công tác tuyên truyền chưa cao. Một số địa phương còn bị động trong việc triển khai kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn, chưa đưa ra các giải pháp chủ động khắc phục những khó khăn; bên cạnh đó kinh phí phân bổ hỗ trợ đào tạo còn chậm và không đáp ứng nhu cầu đào tạo (phân bổ 70% nhu cầu kinh phí), dẫn đến bị động cho các địa phương. Nhu cầu học nghề của người lao động nông thôn có xu hướng giảm dần, nhu cầu học nghề thay đổi so với khảo sát đầu năm dẫn đến tình trạng khó tuyển sinh để tổ chức đào tạo, tỷ lệ bỏ học giữa chừng cao gây nhiều khó khăn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương các địa phương đã tổ chức triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt tỷ lệ cao trong năm qua như các huyện: Kon Rẫy (đạt 100% kế hoạch), Ngọc Hồi (đạt 98,8%), Sa Thầy (đạt 98,6% kế hoạch), Đăk Hà (đạt 91,7%), Kon Plông (đạt 87,8% kế hoạch),... Bên cạnh đó một số huyện và thành phố đạt chỉ tiêu thấp cần rút kinh nghiệm, có giải pháp triển khai công tác khảo sát, tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong năm 2018 và các năm tiếp theo một cách chủ động, tích cực và hiệu quả hơn. Đồng thời yêu cầu các Sở, ngành thành viên BCĐ tỉnh; UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 209/QĐ-UBND, ngày 10/03/2011 của UBND tỉnh phê duyệt đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định 1258/QĐ-UBND, ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 209/QĐ-UBND và Công văn số 64/UBND-VX, ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chỉ đạo thực hiện "Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020". Đề xuất tham mưu giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Thực hiện việc điều tra khảo sát toàn diện nhu cầu học nghề của lao động trên địa bàn tỉnh; chủ động hướng dẫn nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp hàng năm và từng giai đoạn cho các huyện, thành phố bảo đảm cân đối chung theo theo định hướng phát triển của ngành nông nghiệp và sát với nhu cầu đào tạo lao động theo ngành, nghề của chương trình xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp; các đơn vị địa phương chỉ đạo gắn kết hoạt động khuyến nông với hoạt động đào tạo nghề, tổ chức nhân rộng mô hình điểm về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

                                                                                      Tin, bài: Văn Thịnh

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 12/03/2018 Lượt xem : 10367
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS