Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Dạy nghề
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
DẠY NGHỀ

Làm việc với đoàn giám sát 1340 của Tỉnh ủy về công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

Chiều ngày 14/5/2019, Đoàn giám sát 1340 của Tỉnh ủy theo Quyết định số 1340-QĐ/TU, ngày 11-4-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 04-8-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 06-6-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao" đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Lao động-TB&XH.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Thị Kim Đơn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy và các thành viên trong Đoàn giám sát 1340 của Tỉnh ủy.
Về phía Đảng ủy Sở Lao động-TB&XH có đồng chí A Kang, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở và các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở.
Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy Sở đã báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chương trình số 2490/CTr-UBND, ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh.
Trong 05 năm qua, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình số 2490/CTr-UBND, ngày 01 tháng 10 năm 2014 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 04 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư đảng ủy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW gắn với thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời sửa đổi, bổ sung Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Kon Tum cho phù hợp theo từng giai đoạn thực hiện; Triển khai tổ chức sáp nhập các Trung tâm cấp huyện theo Thông tư liên tịch số 39/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV, ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Liên Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; thực hiện công tác giám sát đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn; phê duyệt danh mục nghề đào tạo, định mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ cho từng nhóm đối tượng tham gia chương trình đào tạo sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng; gắn kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) với doanh nghiệp…
Kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về đào tạo nhân lực có tay nghề cao, năm 2015, toàn tỉnh có 06 đơn vị dạy nghề công lập, đó là: Trường trung cấp nghề Kon Tum, Trung tâm dạy nghề (TTDN) ĐăkTô, TTDN Măng Đen, TTDN Kon Rẫy, TTDN Đăk Hà, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên. Trên cơ sở Thông tư số 39/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV, ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Liên Bộ: Lao động – TB&XH, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Sở Lao động-TB&XH đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sáp nhập trung tâm dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện thành trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) cấp huyện; sáp nhập các trường cao đẳng, trung cấp công lập thành trường Cao đẳng Cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 11 cơ sở GDNN, gồm 01 trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, 08 Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện, 02 trung tâm GDNN tư thục đào tạo nghề lái xe.
Trong 05 năm qua đã tuyển sinh được 22.826 học sinh, sinh viên, trong đó trình độ trung cấp và cao đẳng 1.348 học sinh, sinh viên, chiếm tỷ lệ 5,9% so với tổng số học sinh, sinh viên tuyển sinh. Số học sinh, sinh viên tốt nghiệp là 20.687 người, trong đó tốt nghiệp trình độ cao đẳng, trung cấp là 829 người, chiếm tỷ lệ 4,0% so với tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp có việc làm chiếm tỷ lệ trên 80%. Đã tiến hành tổ chức sắp xếp lại đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ở các cơ sở GDNN, định kỳ hàng năm đánh giá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý để có kế hoạch đào tạo đạt chuẩn theo quy định. Có chính sách khuyến khích, thu hút đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng thực hành tốt đáp ứng yêu cầu về chất lượng và cơ cấu ngành nghề đào tạo. Việc tổ chức các Hội giảng, hội thi cấp tỉnh và chuẩn bị các điều kiện để giáo viên các cơ sở GDNN tham gia hội giảng, hội thi cấp quốc gia với mục đích tạo phong trào thi đua dạy tốt; khuyến khích, động viên nhà giáo nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát hiện các phương pháp đào tạo tốt, sáng tạo các thiết bị, đồ dùng đào tạo. Các cơ sở GDNN tổ chức 29 Hội giảng nhà giáo GDNN và hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở, có 231 nhà giáo tham gia và 27 thiết bị dự thi. Kết quả có 100 nhà giáo đạt giải và 23 thiết bị đạt giải cấp tỉnh…


Ảnh: Đ/c Lê Thị Kim Đơn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những thành công, kết quả của Đảng ủy Sở Lao động-TB&XH trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Sở và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cần quyết liệt, chỉ đạo sát, tham mưu tốt hơn nữa cho UBND tỉnh, Tỉnh ủy Kon Tum về công tác giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề của tỉnh, giải quyết việc làm, giúp xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Tin bài: VP sở

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 16/05/2019 Lượt xem : 11218
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS