Bạn đang ở :   Hướng dẫn nghiệp vụ > Dạy nghề
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
DẠY NGHỀ

Kế hoạch kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 04/11/2019 Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg xây dựng kế hoạch số 159/KH-BCĐ kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ theo Quyết định số 371/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1064/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi Trưởng ban Ban chỉ đạo tỉnh.
Nội dung kiểm tra, giám sát đánh giá gồm: (1) Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện Đề án tại các đơn vị, địa phương. (2) Kết quả triển khai các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gồm: Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; Hoạt động điều tra khảo sát, dự báo nhu cầu; Các mô hình dạy nghề (nếu có); Hoạt động tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề cho các Trung tâm GDNN-GDTX; Phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; Phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề, cán bộ quản lý; Hoạt động hỗ trợ lao động nông thôn học nghề; Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp huyện và cấp xã; (3) Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã. (4) Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao trên địa bàn huyện, thành phố năm 2019.
Thành phần đoàn kiểm tra, giám sát: Thành lập 03 đoàn kiểm tra; Đối tượng kiểm tra, giám sát là Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thời gian kiểm tra, giám sát bắt đầu từ ngày 12/11/2019.
Mục đích kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai, thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 971/QĐ-TTg, ngày 01 tháng 7 năn 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956 của các đơn vị, địa phương trong năm 2019; kịp thời chỉ đạo phát huy những mặt tích cực, đề ra những giải pháp phù hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian đến; Kiểm tra tình hình triển khai Kế hoạch số 2149/KH-UBND, ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020.

Tin: VP Sở

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 04/11/2019 Lượt xem : 12829
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2