Baner
Banner1
banner2
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
9:47 SA | 07/06/2017
Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-SLĐTBXH, ngày 19/5/2017 của Sở Lao động - TB&XH về việc tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chóng tệ nạn xã hội năm 2017. 
8:10 SA | 18/04/2017

Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-UB, ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt qui hoạch mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Sở Lao động - TB&XH ban hành Kế hoạch số 23/KH-SLĐTBXH về việc kiểm tra rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong thời gian từ ngày 26/3/2017 đến ngày 6/4/2017 đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các phường của thành phố Kon Tum và xã Đăk Pét thuộc huyện Đăk Glei; xã Đăk Xú, thị trấn Plei Kần thuộc huyện Ngọc Hồi và Thị trấn Đăk Tô.

9:52 SA | 12/04/2017

Thực hiện Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, ngày 15/10/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và Kế hoạch số 1140/KH-UBND, ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. Ngày 07/3/2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch số 19/KH-SLĐTBXH tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ của Đội kiểm tra liên ngành 178 trên địa bàn tỉnh năm 2017.

9:00 SA | 11/04/2017
Thực hiện Kế hoạch đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020, Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1062/KH-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

HoChiMinh
Tạp chí CS