LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm năm 2017.

Thực hiện Nghị định số 178/2004/NĐ-CP, ngày 15/10/2004 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh phòng, chống mại dâm và Kế hoạch số 1140/KH-UBND, ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020. Ngày 07/3/2017, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch số 19/KH-SLĐTBXH tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ của Đội kiểm tra liên ngành 178 trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Đối tượng kiểm tra là các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, karaoke, massage, xoa bóp, tắm hơi, tắm nóng lạnh, cắt tóc-gội đầu thư giãn, cà phê đèn mờ tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc chấp hành các qui định pháp luật về phòng, chống mại dâm, đăng ký kinh doanh, giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật, các quy định về an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, việc sử dụng lao động, việc chấp hành quy định của Luật lao động của cơ sở kinh doanh dịch vụ, bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người lao động, cam kết của chủ cơ sở với UBND xã, phường, thị trấn nơi cơ sở đăng ký kinh doanh về việc không để xảy ra tệ nạn mại dâm tại cơ sở mình, thực hiện các qui định về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh và chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm, thực hiện đăng ký tạm trú cho người lao động thuộc diện phải đăng ký tạm trú, kiểm tra giấy chứng nhận của địa phương nơi người đó thường trú hoặc giấy báo tạm vắng, bản cam kết không vi phạm tệ nạn mại dâm của của người lao động…

Mục đích của việc kiểm tra nhằm phát huy vai trò của các Sở, ngành trong việc phối hợp kiểm tra và xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Qua đó tổng hợp tình hình chấp hành pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Kon Tum. Kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị người có thẩm quyền xử lý theo quy định của Pháp luật, hướng dẫn các đơn vị tổ chức, cá nhân thực hiện đúng các quy định của Pháp luật về phòng, chống mại dâm.

Tin bài: Tính Nguyễn

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 12/04/2017 Lượt xem : 2424
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc