Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Kiểm tra rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện.

Thực hiện Quyết định số 79/QĐ-UB, ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt qui hoạch mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Sở Lao động - TB&XH ban hành Kế hoạch số 23/KH-SLĐTBXH về việc kiểm tra rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong thời gian từ ngày 26/3/2017 đến ngày 6/4/2017 đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các phường của thành phố Kon Tum và xã Đăk Pét thuộc huyện Đăk Glei; xã Đăk Xú, thị trấn Plei Kần thuộc huyện Ngọc Hồi và Thị trấn Đăk Tô.

 Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Phó Giám đốc Sở Lao động-TB&XH, đồng chí Trịnh Huy Đức - Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội, Chuyên viên phòng, chống tệ nạn xã hội của Sở cùng đại diện Lãnh đạo phòng Lao động – TB&XH các huyện, thành phố được kiểm tra.

 

 Ảnh đoàn kiểm tra làm việc tại các xã, phường tỉnh Kon Tum.

Nội dung kiểm tra rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện theo qui định tại Thông tư liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC, ngày 22/10/2012 của Liên tịch Bộ Lao động-TB&XH, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; Quyết định số 79/QĐ-UBND, ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Kon Tum; Các nguồn kinh phí hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện.

Ảnh đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Đăk Tô

Trong thời gian kiểm tra, đoàn kiểm tra đã làm việc trực tiếp với Đảng uỷ, UBND xã phường, thị trấn; Đội công tác xã hội tình nguyện được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-UBND, ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh Kon Tum và UBND huyện, thành phố để thông báo kết quả kiểm tra, kiến nghị đề xuất những nội dung liên quan về kết quả hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Việc kiểm tra rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn Đội công tác xã hội tình nguyện, ngăn chặn, phòng ngừa phát sinh mới tệ nạn xã hội trên địa bàn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, kìm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy, mại dâm và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội./.

Tin bài: Tính Nguyễn

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 18/04/2017 Lượt xem : 9495
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh