Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ

Thực hiện Kế hoạch số 1140/ KH-UBND, ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 543/QĐ-UBND, ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh và Kế hoạch số 13/KH-SLĐTBXH, ngày 08/02/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Kiểm tra liên ngành (Đội 178) về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018.

Từ ngày 24/4/2018 đến 10/5/2018 Đội kiểm tra Liên ngành 178 về phòng, chống tệ nạn xã hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Thành phố Kon Tum; Huyện Ngọc Hồi, Kon Plong tổ chức kiểm tra đợt 1 tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn 2 huyện và thành phố Kon Tum.

Ảnh: đội liên ngành kiểm tra tại 1 quán Karaoke.

Qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm bao gồm (khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, cơ sở dịch vụ karaoke, massage…) các cơ sở cơ bản đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống mại dâm; Tuy nhiên bên cạnh những mặt đã thực hiện, vẫn còn có những thiếu sót như chưa ký cam kết không vi phạm về tệ nạn xã hội, việc ký giao kết hợp đồng lao động, khám sức khỏe định kỳ, việc khai báo lưu trú với công an xã, thị trấn chưa kịp thời, chưa đảm bảo yêu cầu...

Đội kiểm tra liên ngành 178 đã lập biên bản kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục. Đồng thời Đội cũng đã phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật để các cơ sở kinh doanh dịch vụ hiểu rõ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động, góp phần giữ vững ổn định tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn./.

                                                                                                Tin: Huy Đức.

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 24/05/2018 Lượt xem : 9429
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh