Đăng Nhập
Baner
Banner1
banner2
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
3:53 CH | 30/12/2019

Thông báo số 108/TB-SLĐTBXH, ngày 30/12/2019 về thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum năm 2020.

Tải nội dung Thông báo: Tại đây

10:17 SA | 07/10/2019

Kết luận số 03/KL-SLĐTBXH, ngày 04/10/2019 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách người có công với cách mạng, công tác bảo trợ xã hội và Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tại Phòng Lao động - TB&XH huyện Đắk Tô.

Tải nội dung Kết luận: tại đây.

10:30 SA | 17/09/2019

Kết luật thanh tra về việc thực hiện chế độ, chính sách người có công với cách mạng, công tác bảo trợ xã hội và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tại Phòng Lao động-TB&XH huyện Đắk Glei.

 

 Tải nội dung kết luận: tại đây

4:06 CH | 03/05/2019

Kết luận thực hiện công tác đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp –Giáo dục Thường xuyên huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Tải nội dung: Tại đây.

2:10 CH | 10/01/2019

Báo cáo số 293/BC-SLĐTBXH, ngày 24/9/2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về Công tác phòng chống tham nhũng trên lĩnh vực cải cách hành chính, tổ chức, quản lý cán bộ.

Tải nội dung báo cáo: Tại đây

4:34 CH | 13/12/2018

Kết luận Số: 12/KL-SLĐTBXH, ngày 12/12/2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum.

Tải nội dung Kết luận: Tại đây.

8:11 SA | 05/12/2018

Kết luận số 11/KLTTr-SLĐTBXH, ngày 03/12/2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc thanh tra thực hiện công tác đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

2:25 CH | 11/10/2018

Kết luật thanh tra về việc thực hiện chế độ, chính sách người có công với cách mạng, công tác bảo trợ xã hội và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tại Phòng Lao động-TB&XH huyện Kon Rẫy.

3:20 CH | 17/08/2018

Kết luận số 08/KL-SLĐTBXH, ngày 27/7/2018 của Sở Lao động - TB&XH về việc thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách người có công với cách mạng, công tác bảo trợ xã hội và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tại Phòng Lao động-TB&XH huyện Ngọc Hồi.

2:08 CH | 13/04/2018

Trong những năm qua, công tác thanh tra đã có những chuyển biến mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Các cuộc thanh tra của ngành đã được quan tâm và triển khai có hiệu quả trong mọi lĩnh vực của ngành. Qua công tác thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

banner dvc