Đăng Nhập
banner2
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
3:25 CH | 18/09/2020

 

10:53 SA | 17/09/2020

 

9:30 SA | 17/04/2020

Công văn số 519/SLĐTBXH-TTr, ngày 17/4/2020 của Sở: Tại đây.

Công văn số 191/TTr-THGS, ngày 25/3/2020 của Bộ: Tại đây.

3:53 CH | 30/12/2019

Thông báo số 108/TB-SLĐTBXH, ngày 30/12/2019 về thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum năm 2020.

Tải nội dung Thông báo: Tại đây

10:17 SA | 07/10/2019

Kết luận số 03/KL-SLĐTBXH, ngày 04/10/2019 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách người có công với cách mạng, công tác bảo trợ xã hội và Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tại Phòng Lao động - TB&XH huyện Đắk Tô.

Tải nội dung Kết luận: tại đây.

10:30 SA | 17/09/2019

Kết luật thanh tra về việc thực hiện chế độ, chính sách người có công với cách mạng, công tác bảo trợ xã hội và Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tại Phòng Lao động-TB&XH huyện Đắk Glei.

 

 Tải nội dung kết luận: tại đây

4:06 CH | 03/05/2019

Kết luận thực hiện công tác đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp –Giáo dục Thường xuyên huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Tải nội dung: Tại đây.

2:10 CH | 10/01/2019

Báo cáo số 293/BC-SLĐTBXH, ngày 24/9/2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về Công tác phòng chống tham nhũng trên lĩnh vực cải cách hành chính, tổ chức, quản lý cán bộ.

Tải nội dung báo cáo: Tại đây

4:34 CH | 13/12/2018

Kết luận Số: 12/KL-SLĐTBXH, ngày 12/12/2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum.

Tải nội dung Kết luận: Tại đây.

8:11 SA | 05/12/2018

Kết luận số 11/KLTTr-SLĐTBXH, ngày 03/12/2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc thanh tra thực hiện công tác đào tạo nghề tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS