Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
9:00 CH | 28/12/2022

Thông báo số 110/TB-SLĐTBXH, ngày 27/12/2022 Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2023.
Xem nội dung Thông báo: Tại đây 

11:32 CH | 23/12/2022

Ban hành kèm theo Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND, ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung Quyết định: Tại đây

Nội dung Quy chế: Tại đây

3:55 CH | 21/11/2022

Kết luận s 04/KL-SLĐTBXH, ngày 18/11/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Đắk Hà.

Xem nội dung Kết luận: Tại đây

3:36 CH | 13/09/2022

Kèm theo Kế hoạch số 2853/KH-UBND, ngày 30/8/2022 UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động -Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung KH 2853: Tại đây

Xem nội dung Quyết định 317/QĐ-LĐTBXH: Tại đây     Quyết định 212/QĐ-TTg: Tại đây

 

9:02 CH | 13/06/2022

Kết luận sô 03/KL-SLĐTBXH, ngày 13/6/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.

Xem nội dung Kết luận: Tại đây.

8:46 SA | 11/02/2022

Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC, ngày 29/12/2021 của Thanh tra Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực pháp luật lao động đối với Công ty Cổ phần thủy điện Minh Phát.

Nội dung Quyết định: Tại đây.

10:34 SA | 08/02/2022

Kết luận thanh tra về việc thanh tra Hành chính, thanh tra trách nhiệm trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum. 

Xem nội dung kết luận: Tại đây.

2:04 CH | 25/10/2021

Kết luận số 02/KL-SLĐTBXH, ngày 25/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông.
Nội dung Kết luận: Tại đây

9:38 SA | 08/09/2021

Thông báo số 129/TB-SLĐTBXH, ngày 06/9/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc Thông báo thống nhất nội dung đăng ký Thỏa ước lao động tập thể của Công ty Cổ phần đầu tư gạch Tuynel Đức Bảo.
Nội dung thông báo: Tại đây.

9:35 SA | 08/09/2021

Thông báo số 128/TB-SLĐTBXH, ngày 06/9/2021 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc Thông báo kết thúc theo dõi việc thực hiện kết luận thanh tra tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đăk Glei.
Nội dung thông báo: Tại đây.

Trang 1 trong 6Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc