Đăng Nhập
Banner1
banner2
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
4:45 CH | 14/06/2017
Thực hiện Công văn số 66/CV-CD ngày 25/5/2017 của Ban Tiếp Công dân tỉnh về Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo tỉnh đối với nội dung trình bày của công dân tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 22/5/2017.
9:10 SA | 07/06/2017
Thực hiện Quyết định số 52/QĐ-ỤBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2017;Quyết định số 200/QĐ-SLĐTBXH, ngày 02/6/2017 của Giám đốc Sở Lao động – TB&XH về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017.
3:32 CH | 26/05/2017
Thực hiện quyết định số 196/QĐSLĐTBXH, ngày 24/5/2017 của Giám đốc Sở Lao động - TB&XH về việc thành lập Đoàn Điều tra tai nạn lao động chết người tại Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Sáng ngày 26/5/2017, tại Sở Lao động-TB&XH tỉnh Kon Tum, đoàn Điều tra tai nạn lao động của tỉnh Kon Tum có buổi làm việc, kết luận điều tra vụ tai nạn trên.
1:46 CH | 11/04/2017

Chiều ngày 05/4/2017, tại Phòng Lao động-TB&XH huyện Tu Mơ Rông, đoàn thanh tra theo Quyết định Số 152/QĐ-SLĐTBXH, ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Giám đốc Sở Lao động-TB&XH tiến hành công bố quyết định thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng, công tác Bảo trợ xã hội và quản lý, sử dụng các loại quỹ tại đơn vị.

3:14 CH | 05/04/2017

Thanh tra là một khâu trong chu trình quản lý nhà nước, đảm bảo cho hoạt động quản lý đúng pháp luật, ngăn ngừa tham nhũng. Thanh tra luôn gắn liền với quản lý nhà nước, với tư cách là một chức năng, một giai đoạn của chu trình quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra không thể tách rời hoạt động quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước có 03 giai đoạn cơ bản: ra quyết định quản lý; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện.

2:14 CH | 03/04/2017

 Với chức năng giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội thực hiện quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực: lao động; việc làm; tiền lương; an toàn lao động; vệ sinh lao động; bảo hiểm xã hội; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; dạy nghề; người có công với cách mạng; bảo trợ xã hội; bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội, điều tra tai nạn lao động. 

2:04 CH | 03/04/2017

Trong những năm qua, đặc biệt là khi Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại Sở Lao động-TB&XH tỉnh Kon Tum luôn được duy trì và thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật. Lãnh đạo Sở tạo đã điều kiện thuận lợi về địa điểm, thời gian, trang thiết bị phục vụ công tác tiếp công dân bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

4:07 CH | 30/03/2017
Chiều ngày 29/3/2017, tại Sở Lao động-TB&XH tỉnh Kon Tum, đoàn Điều tra tai nạn lao động của tỉnh Kon Tum có buổi làm việc, kết luận điều tra vụ tai nạn lao động  làm chết 01 người xảy ra tại Công trường Đập-Tràn dự án Thủy điện Thượng Kon Tum do Công ty cổ phần xây dựng 47 thi công.

Tạp chí CS
HoChiMinh