Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Khảo sát, đánh giá nhu cầu giúp đỡ 2 xã Mường Hoong, Ngọc Linh

Từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 8 năm 2022, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã triển khai Kế hoạch khảo sát, đánh giá nhu cầu tại 02 xã, đoàn công tác do đồng chí Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện giúp đỡ xã Mường Hoong và Ngọc Linh, huyện Đắk Glei năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2023 thuộc Sở Lao động - TB&XH làm Trưởng đoàn.

Nhằm khảo sát, đánh giá nhu cầu thực tế của 2 xã Mường Hoong và Ngọc Linh, huyện Đăk Glei năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2023 để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương đối với các nhiệm vụ có liên quan đến Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng và các nhiệm vụ thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội nói chung trong năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2023. Đồng thời, Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, huyện, xã trong việc thực hiện giúp đỡ 2 xã Mường Hoong và Ngọc Linh, huyện Đăk Glei phát triển kinh tế - xã hội.
Nội dung làm việc tại 02 xã Mường Hoong, Ngọc Linh và Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei, cụ thể: Đánh giá việc huy động, quy trình phân bổ và sử dụng nguồn lực; công tác chỉ đạo điều hành, cơ chế phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; việc thực hiện các cơ chế, chính sách, các Dự án, Tiểu dự án, hoạt động, các chính sách thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022. Rà soát nhu cầu của 02 xã về các nội dung: Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; truyền thông về giảm nghèo; nâng cao năng lực về nghiệp vụ công tác giảm nghèo và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022;.... Khảo sát, đánh giá: Nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 2 xã. Lực lượng lao động từ 18 tuổi trở lên chưa có việc làm hoặc có việc làm chưa ổn định, có nhu cầu tư vấn, giới thiệu việc làm trong nước hoặc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Qua làm việc thực tế tại 02 xã, đoàn công tác đã thống nhất với Lãnh đạo huyện và 02 xã các nội dung hỗ trợ, cụ thể: Tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn về công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 cho Thành viên Ban rà soát cấp xã và đội ngũ rà soát viên cấp thôn tại 02 xã Mường Hoong, Ngọc Linh. Tổ chức 01 đợt kiểm tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Đắk Glei và tại 02 xã nhằm tổ chức triển khai các chương trình, chính sách về giảm nghèo được thực hiện đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt hiệu quả cao. Hỗ trợ 02 mô hình “Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (01 mô hình/xã) với kinh phí 441 triệu đồng, cụ thể: xã Mường Hoong triển khai dự án chăn nuôi bò sinh sản với kinh phí 221 triệu đồng; Ưu tiên hỗ trợ xây dựng 01 mô hình giảm nghèo tại thôn Làng Mới (là thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh); xã Ngọc Linh triển khai dự án nuôi trâu sinh sản với kinh phí 220 triệu đồng. Tổ chức 01 Hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động có nhu cầu tìm kiếm việc làm trên địa bàn xã Ngọc Linh. Tăng cường công tác truyền thông về công tác giảm nghèo nói chung và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nói riêng bằng nhiều hình thức: cung cấp tờ gấp, nói chuyện chuyên đề…


Tin và ảnh: Nguyễn Hương

Một số hình ảnh làm việc của đoàn công tác:


Đoàn làm việc tại xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei

Thăm hộ gia đình nghèo tại xã Ngọc Linh, huyện Đắk Glei

Đoàn làm việc tại xã Mường Hoong, huyện Đắk Glei

Thăm hộ gia đình nghèo tại xã Mường Hoong, huyện Đắk Glei

Đoàn làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Đắk Glei

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 22/08/2022 Lượt xem : 944
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2