Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Tập huấn nghiệp vụ giảm nghèo và trao bò hỗ trợ hộ nghèo trên địa bàn xã Mường Hoong và Ngọc Linh

Để kịp thời tổ chức, thực hiện tại cấp cơ sở; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đăk Glei từ ngày 14 đến 15 tháng 9 năm 2022 cho Ban chỉ đạo cấp xã, thôn trưởng và rà soát viên của 02 xã, có 84 người tham gia.

Đồng chí Bạch Thị Mân-PGĐ Sở Lao động-TB&XH khai mạc lớp tập huấn

Căn cứ Nghị định 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (Nghị định 07/2021/NĐ-CP); Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 (Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg); các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025 (Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và các biểu mẫu báo cáo; Văn bản số 2499/BLĐTBXH-VPQGGN ngày 02 tháng 8 năm 2021; Văn bản số 3444/LĐTBXH-VPQGGN ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Văn phòng Quốc gia giảm nghèo về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2022); Kế hoạch số 2995/KH-UBND, ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022; Kế hoạch số 09-KH/TCT262, ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Tổ công tác thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy giúp đỡ các xã Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) phát triển kinh tế - xã hội (Sau đây gọi là Tổ công tác 262) về giúp đỡ các xã Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đăk Glei phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Để kịp thời tổ chức, thực hiện tại cấp cơ sở; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác giảm nghèo năm 2022 trên địa bàn xã Mường Hoong, Ngọc Linh, huyện Đăk Glei từ ngày 14 đến 15 tháng 9 năm 2022 cho Ban chỉ đạo cấp xã, thôn trưởng và rà soát viên của 02 xã, có 84 người tham gia.
Các học viên tham gia lớp tập huấn được trang bị nội dung về: (1) Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. (2) Những nội dung mới của Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và các biểu mẫu báo cáo. (3) Quy trình rà soát theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 – 2025. (4) Phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 và các mẫu biểu báo cáo theo các phụ lục đính kèm Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH này 18/7/2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (5) Giải đáp những thắc mắc của địa phương về chuẩn nghèo, quy trình, phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022. (6) Triển khai Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; Hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc các dự án giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung của lớp tập huấn


Qua 
đợt tập huấn, học viên sẽ áp dụng những kiến thức đã được tiếp thu vào công việc thực tế tại địa phương, đặc biệt là hiểu được các quy định và thực hành được phương pháp tổ chức, bộ công cụ áp dụng cho công tác tham mưu, phối hợp tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại địa phương năm 2022.

Học viên lớp tập huấn trao đổi, thảo luận những nội dung của lớp tập huấn

Cũng trong dịp này, nhằm tiếp sức cho hai hộ nghèo thoát nghèo bền vững, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ 02 con bò cái sinh sản cho hộ ông A Loa, thôn Làng Mới, xã Mường Hoong và hộ ông A Móc, thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh, trị giá 27 triệu đồng.


Hình ảnh về  trao bò hỗ trợ hộ nghèo:

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Đắk Glei, Uỷ ban nhân dân 02 xã Mường Hoong, Ngọc Linh trao bò cho 02 hộ nghèo

Hộ nghèo vui mừng dắt bò về nhà

Tin và ảnh: Nguyễn Hương

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 23/09/2022 Lượt xem : 651
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS