Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh

Nhằm hỗ trợ gạo của Chính phủ đến người dân nhanh chóng, kịp thời, ngày 17 tháng 01 năm 2023, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện: Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy phân bổ 91,410 tấn gạo cho các địa phương để hỗ trợ cho 1.750 hộ/6.094 khẩu nghèo có nguy cơ thiếu đói dịp tết Nguyên đán Quý Mão tại các huyện Đăk Hà, huyện Đăk Glei, huyện Tu Mơ Rông và huyện Kon Rẫy; Đồng thời phân bổ 90,105 tấn gạo cho các địa phương để hỗ trợ cho 1.655 hộ/6.007 khẩu nghèo có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt đầu năm 2023 của tỉnh Kon Tum tại các huyện: Đăk Hà, Đăk Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy trong dịp đói giáp hạt năm 2023.

Thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ tại Quyết định số 18/QĐ-TTg, ngày 13/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Bắc Kạn, Kon Tum dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023; Quyết định số 24/QĐ-TCDT, ngày 13/01/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Kon Tum dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023; Công văn số 33/CDTBTN-KH&QLHDT, ngày 14/01/2023 của Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân tỉnh Kon Tum dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt đầu năm 2023; Công văn số 35/CDTBTN-KH&QLHDT, ngày 16/01/2023 của Cục dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về thời gian xuất gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Kon Tum dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt đầu năm 2023; Quyết định số 14/QĐ-UBND, ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt đầu năm 2023; Kế hoạch số 06/KH-SLĐTBXH, ngày 16/01/2023 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc giao nhận, quản lý và phân bổ 181,515 tấn gạo từ nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ.

Một số hình ảnh phân bổ giao và cấp gạo cho người dân tại huyện các huyện


Tin và ảnh: Trang Nguyễn

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 18/01/2023 Lượt xem : 397
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh