Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Tổ chức đối thoại chính sách và truyền thông về công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023

Sở Lao động - TB&XH đã tổ chức đối thoại chính sách và truyền thông về công tác giảm nghèo tại các huyện: Sa Thầy, Đăk Glei, Kon Plông và Tu Mơ Rông. Do đồng chí Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì.


Đồng chí Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện đối thoại với người dân

Nhằm cung cấp kịp thời nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo và huy động nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tạo điều kiện để người nghèo, cộng đồng dân cư hiểu sâu về các chính sách, chương trình liên quan đến giảm nghèo; có cơ hội bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những chính sách có liên quan đến lĩnh vực giảm nghèo.
Tham gia các buổi truyền thông và đối thoại chính sách về công tác giảm nghèo là người nghèo, cộng đồng dân cư, cán bộ các cấp của 11 xã thuộc 04 huyện. Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 04 huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ chuyên trách xã hội xã, cộng tác viên giảm nghèo cấp xã, ban quản lý các thôn... có 933 người tham dự.


Lãnh đạo phòng Trợ giúp xã hội và Giảm nghèo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện đối thoại với người dân

Các nội dung làm việc tại cơ sở: Tuyên truyền các nội dung về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Đối thoại về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo: Bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở, vốn vay,.... (đan xen cung cấp thông tin, hình ảnh có liên quan qua trình chiếu Powerpoint).


Báo cáo viên pháp luật thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện truyền thông về công tác giảm nghèo

Qua đối thoại chính sách và truyền thông về công tác giảm nghèo tại địa phương, nhận thấy: việc đối thoại chính sách và truyền thông với người dân về công tác giảm nghèo thực sự cần thiết và hiệu quả, giúp người dân hiểu rõ hơn về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo để tự lực vươn lên thoát nghèo; hoạt động này cần được thực hiện thường xuyên hơn; các đơn vị, địa phương đã thực hiện đảm bảo các chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo cho người dân trên địa bàn quản lý, đặc biệt là các chính sách về giáo dục, y tế, nhà ở, vay vốn ưu đãi… Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến của người dân đối với hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo; kết nối các công ty, doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm của người dân đảm bảo giá cả ổn định… Ngoài ra, còn có ý kiến đối với nội dung tham gia dân công nhưng chưa được giải quyết chế độ chính sách, làm căn cước công dân nhưng chưa đúng với tuổi thật của người dân. Đối với các nội dung người dân ý kiến, Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã giao Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, có ý kiến trả lời người dân tại buổi truyền thông và đối thoại chính sách; đồng thời cũng đã kết nối với công ty thu mua sâm dây có uy tín trên địa bàn tỉnh để giới thiệu cho người dân biết, liên hệ bán sản phẩm được giá và ổn định.

Tin và ảnh: Nguyễn Hương

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 16/09/2023 Lượt xem : 544
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc