Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ GIẢM NGHÈO

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Để kịp thời triển khai, thực hiện các nội dung về công tác giảm nghèo năm 2023 tại các đơn vị có liên quan và tại cấp cơ sở; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giảm nghèo năm 2023, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


Đồng chí Bạch Thị Mân, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khai mạc lớp tập huấn

Đợt tập huấn được tổ chức thành 03 lớp, lớp thứ nhất: Từ ngày 28 - 29/9/2023, bao gồm các huyện: Đăk Glei, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi; lớp thứ hai: Từ ngày 03 - 04/10/2023, bao gồm các huyện, thành phố: Kon Rẫy, Kon Tum, Đăk Tô và lớp thứ ba: Từ ngày 05 - 06/10/2023, bao gồm các huyện: Kon Plông, Sa Thầy, Đăk Hà, Ia H’Drai. Tham gia lớp tập huấn là Lãnh đạo, cán bộ làm công tác giảm nghèo Phòng Lao động - TB&XH cấp huyện, thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn; công chức xã hội làm công tác giảm nghèo; Cộng tác viên giảm nghèo cấp xã.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Các học viên tham gia lớp tập huấn được trang bị nội dung, cụ thể:
(1) Triển khai Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.
(2) Quy trình rà soát theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021; Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và các biểu mẫu báo cáo; hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo Quyết định số 406/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
(3) Cập nhật kết quả đánh giá giữa kỳ Chương trình MTQGGNBV giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn xây dựng báo cáo định kỳ; giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
(4) Triển khai các nội dung, thông điệp (tài liệu), phương pháp truyền thông phù hợp về giảm nghèo tại địa phương.
(5) Triển khai, hướng dẫn các nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024.
(6) Triển khai các nội dung tại Chương trình phối hợp số 60/CTrPH-SLĐTBXH-MTTQ ngày 29 tháng 5 năm 2023 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
(7) Giải đáp những khó khăn, vướng mắc, tình hình thực tế của địa phương có liên quan đến công tác giảm nghèo.

Báo cáo viên báo cáo nội dung tại lớp tập huấn

Qua đợt tập huấn, học viên sẽ áp dụng những kiến thức đã được tiếp thu vào công việc thực tế tại địa phương, đặc biệt là hiểu được các quy định và thực hành được phương pháp tổ chức, bộ công cụ áp dụng cho công tác tham mưu, phối hợp tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại địa phương năm 2023; thực hiện quy trình thủ tục hành chính đối với công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo tại cấp xã; công tác báo cáo, đánh giá và triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn quản lý.

Tin và ảnh: Nguyễn Hương

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 13/10/2023 Lượt xem : 203
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2