LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
4:16 CH | 14/06/2019

Tải nội dung văn bản hướng dẫn: Tại đây.

3:59 CH | 12/06/2019

Phụ lục 03 - Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tải mẫu phiếu: tại đây.


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc