LƯỢT TRUY CẬP
69.534
4:12 SA | 26/08/2023

Ngày 22/8/2023 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá dịch vụ công lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/8/2023.

4:16 CH | 14/06/2019

Tải nội dung văn bản hướng dẫn: Tại đây.

3:59 CH | 12/06/2019

Phụ lục 03 - Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Tải mẫu phiếu: tại đây.


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc