Đăng Nhập
Baner
Banner1
banner2
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
VĂN PHÒNG SỞ

Làm việc với đoàn kiểm tra công tác Kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ.

Sáng ngày 31/07/2019, Đoàn kiểm tra hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Kế hoạch số 4592/VPCP-KSTT, ngày 29/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2019; Thông báo số 1847/TB-VP, ngày 26/7/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra công tác Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Đoàn kiểm tra do Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, VPCP, Trưởng đoàn; các thành viên đoàn gồm: Ông Phạm Viết Hữu, Chuyên viên chính, Cục Kiểm soát TTHC, VPCP; Ông Lê Hồng Quang, Chuyên viên chính, Cục Kiểm soát TTHC, VPCP và Ông Nguyễn Quang Chất, Chuyên viên chính, Cục Kiểm soát TTHC, VPCP.
Tham dự và làm việc với đoàn có đồng chí A Kang- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc sở cùng đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở.
Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thanh Tính, Chánh Văn phòng Sở đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Lao động-TB&XH trong những năm qua. Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 trên cơ sở các văn bản quy định của Trung ương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các Kế hoạch về rà soát, kiểm soát TTHC kịp thời theo đúng quy định. Sở đã bố trí 03 công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC. Trong đó phân công công chức phụ trách công tác cải cách hành chính trực tiếp theo dõi, tham mưu thực hiện.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định 501/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh: 106 thủ tục; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện: 22 thủ tục; TTHC thẩm quyền giải quyết cấp xã: 18 thủ tục. Các thủ tục hành chính đã được công bố đều được đơn vị niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan (số 292 Bà Triệu, P. Quang Trung, TP. Kon Tum), công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện. Việc niêm yết các thủ tục hành chính được Sở thực hiện nghiêm túc: Công khai về trình tự, thời gian xử lý, lệ phí, thành phần hồ sơ, cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục hành chính…
Trong năm 2018, Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC: 442 hồ sơ; Kết quả giải quyết TTHC: 442 hồ sơ đã giải quyết, trong đó: 431 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 11 hồ sơ giải quyết trễ hạn. Từ đầu năm đến 17/7/2019, tổng số hồ sơ giải quyết TTHC: 254 hồ sơ TTHC; Kết quả giải quyết TTHC: 247 hồ sơ đã giải quyết, trong đó: 246 hồ sơ giải quyết đúng hạn; 01 hồ sơ giải quyết trễ hạn; 07 hồ sơ đang giải quyết, trong đó: 07 hồ sơ chưa đến hạn; 0 hồ sơ trễ hạn.
Lãnh đạo Sở luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và giảm chi phí trong quá trình xây dựng TTHC; Đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, người lao động trong thực hiện giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.
Sở Lao động-TB&XH đã thành lập Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết theo cơ chế "một cửa", giao cho 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng Sở làm trưởng bộ phận và là Thường trực tiếp nhận và trả kết quả một cửa, đã bố trí phòng tiếp nhận và trả kết quả một cửa với diện tích gần 40m2 , có vách ngăn, bảng tên và bố trí cán bộ trực bộ phận một cửa, trang bị 01 máy vi tính, 01 máy in, 01 máy quạt, 01 dãy ghế ngồi chờ, 01 điện thoại, 01 bộ bàn ghế làm việc, … Đồng thời hực hiện chế độ chính sách đối với công chức tại bộ phận trực một cửa theo đúng quy định.
Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, VPCP, Trưởng đoàn đã đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực của Sở Lao động-TB&XH trong công tác cải cách hành chính và rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng chí cũng đã chỉ ra những thiếu sót, tồn tại của Sở Lao động-TB&XH trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng chí Nguyễn Duy Hoàng đề nghị trong thời gian tới Sở Lao động-TB&XH cần cố gắng hơn nữa trong công tác rà soát và kiểm soát thủ tục hành chính và tham mưu, giải quyết tốt hơn nữa các thủ tục hành chính của Ngành.
Đồng chí A Kang, Bí thư đãng ủy, Giám đốc Sở đã tiếp thu, ghi nhận những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra và nhấn mạnh, trong thời gian tới Sở Lao động-TB&XH sẽ cố gắng phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, thiếu sót mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra để làm tốt hơn nữa công tác rà soát và kiểm soát thủ tục hành chính của Ngành, xây dựng Ngành Lao động-TB&XH tỉnh Kon Tum ngày càng phát triển vững mạnh./.

Tin bài: VPS

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 01/08/2019 Lượt xem : 2399
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc