Đăng Nhập
Baner
Banner1
banner2
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
VĂN PHÒNG SỞ

Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Lao động-Thương binh và Xã hội (28/8/1945-28/8/2019).

Cách đây 74 năm, trong tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập Bộ Lao động và Bộ Cứu tế để thực hiện nhiệm vụ về công tác Lao động- Xã hội trong những ngày đầu của chính quyền cách mạng non trẻ. Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội ra đời cùng với đất nước giữ vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ vững chắc tổ quốc.

Mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn cách mạng, Đảng, Bác Hồ và Chính phủ đề ra đường lối, chủ trương, nhiệm vụ cho công tác Lao động- Thương binh và Xã hội, đồng thời tổ chức bộ máy phù hợp để thực hiện nhiệm vụ. Công tác Lao động- Thương binh và Xã hội do các Bộ, Ngành khác nhau cùng đảm nhiệm như: Bộ Lao động, Bộ Cứu tế, Bộ Xã hội, Bộ Thương binh - Cựu binh, Bộ Thương binh Xã hội, Bộ Nội vụ, Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh và ngày nay là Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Trải qua chặng đường 74 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, cùng sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ làm công tác Lao động-Thương binh và Xã hội và sự phối hợp, giúp đỡ của các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các địa phương…Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả đáng ghi nhận, toàn diện trên các mặt công tác, đã có những đóng góp quan trọng, thiết thực vào những thành quả cách mạng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước.
Đối với chúng ta, những thành quả các thế hệ cha, anh đã xây dựng trong suốt 74 năm qua sẽ luôn là điểm tựa vững chắc để ngành vươn cao, vươn xa hơn trong tương lai. Chúng ta tự hào vì những đóng góp của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý.
Tiếp nối truyền thống cha anh, chúng ta phải tích cực, nỗ lực hơn nữa, niềm tự hào về thành tích 74 năm qua cần được chuyển hoá thành sức mạnh, thành hành động cụ thể để thực hiện thành công nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Lao động- Thương binh và Xã hội (28/8/1945-28/8/2019), hòa chung với khí thế toàn ngành, Sở Lao động-TB&XH tỉnh Kon Tum đang tích cực thi đua chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống ngành Lao động- Thương binh và Xã hội. Phong trào thi đua được thực hiện với các nội dung cụ thể, thiết thực:
Một là, thực hiện Kế hoạch về tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm truyền thống ngành Lao động- Thương binh và Xã hội (28/8/1945-28/8/2019, Sở đã tổ chức hoạt động, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về truyền thống, ý nghĩa ngày thành lập, quá trình xây dựng, phát triển và những đóng góp của ngành Lao động- Thương binh và Xã hội trong suốt 74 năm qua thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ và các buổi sinh hoạt định kỳ vào sáng thứ 2 hàng tuần. Treo băng rôn tuyên truyền kỷ niệm 74 năm truyền thống ngành Lao động- Thương binh và Xã hội.
Hai là, Đẩy mạnh và nâng cao công tác tuyên truyền để thu hút người dân, người lao động tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHTN tại các doanh nghiệp, đơn vị có sử dụng lao động nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm chính sách BHXH, BHTN đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
Ba là, Triển khai các hướng dẫn liên quan Luật giáo dục nghề nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Lao động-TB&XH. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ các cấp cơ sở, tập huấn công tác giám sát đào tạo nghề cho LĐNT. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho người lao động về công tác đào tạo nghề; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách đào tạo nghề; đẩy mạnh xã hội hóa công tác đào tạo nghề, huy động các tổ chức, các cơ sở dạy nghề ngoài công lập, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng có đủ điều kiện theo qui định của pháp luật tham gia đào tạo nghề.
Bốn là, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ bằng nhiều hình thức và biện pháp thích hợp, kết hợp cuộc vận động người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu trong đối tượng người có công. Hoàn thành việc thẩm định hồ sơ đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Bà mẹ Việt nam anh hùng”; tặng và truy tặng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ, tặng “Kỷ niệm chương” cho người bị địch bắt tù, đày, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công…
Năm là, Tăng cường nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được BCĐ giao đối với từng cấp, từng ngành đảm bảo duy trì giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 3-4%/năm (riêng các huyện nghèo giảm 6-8%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo, chính sách phát triển sản xuất, đất sản xuất, chính sách tín dụng ưu đãi để cải thiện điều kiện sống của người nghèo; giảm nghèo gắn với an ninh quốc phòng; dạy nghề và hỗ trợ cho lao động thuộc đối tượng đủ điều kiện xuất khẩu lao động; chú trọng cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, thu nhập của hộ nghèo tham gia dự án, mô hình tăng 15-20%/năm. Thực hiện đảm bảo 100% nhiệm vụ kế hoạch Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững do ngành được giao trực tiếp thực hiện theo kế hoạch năm 2019; tăng cường công tác truyền thông về giảm nghèo; hoàn thành nghiên cứu lý luận thực tiễn về chủ trương giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều do UBND tỉnh giao.
Sáu là, Tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đôn đốc các huyện, thành phố, rà soát kiểm tra đối tượng còn tồn, sót hoặc mới phát sinh, tiến hành lập hồ sơ cho các đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng kịp thời và theo quy định. Triển khai thực hiện các chính sách người cao tuổi trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 497/QĐ-UBND, ngày 10/7/2013; theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; các hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK theo Kế hoạch 2441/KH-UBND, ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh. Thực hiện tốt đề án phát triển hệ thống trợ giúp xã hội; công tác xã hội đạt mục tiêu kế hoạch năm 2019.
Bảy là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Lồng ghép, đưa các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội các cấp, các ngành, cụ thể hoá bằng các chỉ tiêu và gắn với nguồn lực nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ em
Tám là, theo dõi, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch, nắm chắc những diễn biến bất cập để kịp thời đề xuất các biện pháp xử lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các chế độ, chính sách, kế hoạch và nhiệm vụ ở cơ sở, tổ chức các hội nghị giao ban theo các chuyên đề, đề xuất các giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.
Chín là, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ các thủ tục rườm rà không còn phù hợp, gây phiền hà; nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.
Thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của ngành là: Bám sát đường lối, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình công tác của Ngành; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; tăng cường phối hợp với các ngành, các tổ chức đoàn thể ở các cấp, các doanh nghiệp nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội.
Tiếp nối truyền thống, chúng ta phải tích cực, nỗ lực hơn nữa, niềm tự hào về thành tích 74 năm qua cần được chuyển hoá thành sức mạnh, thành hành động cụ thể để thực hiện thành công nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó.
Với ý nghĩa và tinh thần đó, nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở Lao động-TB&XH tỉnh Kon Tum đang ra sức thi đua, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực lao động, ra sức cống hiến, quyết tâm xây dựng ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững, góp phần vào sự nghiệp "công nghiệp hoá- hiện đại hoá" đất nước./.

Bài: VP sở

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 29/08/2019 Lượt xem : 2310
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh