Đăng Nhập
banner2
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
VĂN PHÒNG SỞ

Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp năm 2019 giữa Sở lao động – TBXH và Liên đoàn lao động tỉnh

Ngày 19/2/2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum và Sở Lao động – TB&XH đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và thảo luận tham gia ý kiến Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Rơ Chăm Giáo - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Nguyễn Trung Thuận - Phó Giám đốc Sở Lao động - TB&XH đồng chủ trì Hội nghị; cùng đồng chí Lê Ích Dàng - Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của 02 đơn vị.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Chương trình phối hợp số 03/CTr-PHLN, ngày 20/3/2019 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Liên đoàn lao động. Hai đơn vị đã chủ động triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ phối hợp đã góp phần làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN... của Ngành Lao động - TB&XH tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; đồng thời tuyên truyền, giáo dục người lao động và người sử dụng lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về lao động và công đoàn, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

 Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, hạn chế nguyên nhân, xác định nội dung, chương trình phối hợp năm 2020. Theo đó, năm 2020 công tác phối hợp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động về Bộ Luật Lao động sửa đổi, Luật Công đoàn, Luật Việc làm, Luật Bình đẳng giới, Luật BHXH, BHYT, BHTN, Kế hoạch số 2410/KH-UBND, ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2021...; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ, Tháng công nhân, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về lao động, công đoàn trong đó tập trung vào các lĩnh vực quan hệ lao động, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định,...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tham gia góp ý dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2013, với tinh thần bám sát Chương trình phối hợp của Trung ương, lựa chọn xây dựng các nội dung phối hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đảm bảo tổ chức thực hiện có hiệu quả để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động./.

  Tin và ảnh: Trần Văn Thịnh

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 24/02/2020 Lượt xem : 3004
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS