Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
VĂN PHÒNG SỞ

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.

 Ngày 16/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí A Kang, Giám đốc Sở dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.
Hội nghị đã nghe thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cùng các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự.


Quang cảnh Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, với sự nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, công tác lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu. Việc thực hiện các chế độ cho các đối tượng được chính sách được triển khai kịp thời, đúng quy định. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh thuộc thẩm quyền quản lý đã được giải quyết dứt điểm, kịp thời, không để trình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo vượt cấp kéo dài, các trường hợp không thuộc thẩm quyền thực hiện theo quy định.
Đặc biệt, trước tình hình đại dịch Covid-19, để triển khai kịp thời Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Sở đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1490/KH-UBND, ngày 01/5/2020 triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Kết quả triển khai thực hiện đến ngày 15/7/2020 đã hoàn thành công tác chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời tiến hành kiểm tra, rà soát lại đối tượng thụ hưởng không để xảy ra tình trạng trùng lắp đối tượng. Toàn tỉnh thực hiện hỗ trợ chi trả cho 132.846 người thuộc 07 nhóm đối tượng (không có đối tượng thuộc nhóm 8), với tổng kinh phí thực hiện chi trả là 115.751,95 triệu đồng.
Tuy nhiên, do tình hình đại dịch Covid-19 diễn ra nên một số nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện hoặc hiệu quả chưa cao như: các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm triển khai thực hiện chủ yếu là gián tiếp thông qua các hình thức: điện thoại, facebook, zalo,... nên hiệu quả chưa cao; hoạt động xuất cảnh của người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị ảnh hưởng; không thể tổ chức triển khai được Ngày Việc làm của tỉnh; chưa triển khai Ngày Hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp,...
Do vậy, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2020, đồng chí A Kang - Giám đốc Sở quán triệt trong thời gian tới, toàn ngành cần nỗ lực, đoàn kết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung rà soát các công việc đã triển khai trong 6 tháng đầu năm, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tin và ảnh: Lê Thương.

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 17/07/2020 Lượt xem : 2079
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS