Đăng Nhập
Banner1
banner2
Banner1
Baner
1:26 CH | 07/04/2017

 Thông qua quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.


Tạp chí CS
HoChiMinh