Đăng Nhập
banner2
Baner
Banner1
3:46 CH | 18/04/2019

Tải văn bản: Tại đây.

8:24 SA | 18/04/2019

Tải dự thảo văn bản: Tại đây.

9:06 SA | 10/12/2018

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định và Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tải dự thảo: Tại đây

10:41 SA | 28/11/2018

Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên khu vực Tam giác phát triển Campuchia, Lào và Việt Nam

 

1:59 CH | 29/06/2018

Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 08/6/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

9:40 SA | 21/03/2018

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

10:33 SA | 05/02/2018

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 15/10/2014 của UBND tỉnh Kon Tum. Đề nghị các đơn vị góp ý dự thảo bằng văn bản và gửi về Sở Lao động - TB&XH trước ngày 13/02/2018.

 
10:51 SA | 29/11/2017

9:41 SA | 01/09/2017

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 565/QĐ-TTg, ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

9:27 SA | 16/08/2017
Dự thảo Kế hoạch Tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2021.
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

banner dvc