Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
9:20 CH | 28/10/2022

Kèm theo công văn số 2336/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 27/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc để nghị tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Xem nội dung dự thảo đính kèm: Tại đây

8:58 CH | 19/10/2022

Kèm theo công văn số 2247/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 18/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc đăng tải Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

 Xem nội dung dự thảo: Tại đây

10:34 CH | 30/08/2022

Kèm theo Công văn số 1900/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 30/8/2022 về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Dự thảo:
Tại đây

4:52 CH | 29/08/2022

Kèm theo Công văn số 1868/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 26/8/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc đăng tải dự thảo Nghị Quyết HĐND ban hành Sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Xem nội dung Dự thảo Tờ trình: Tại đây.  Xem nội dung Dự thảo Nghị quyết: Tại đây.

4:04 CH | 07/07/2022

Kèm theo Công văn số 1411/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 05/7/2022 Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Xem nội dung Dự thảo: Tại đây.

9:51 CH | 06/07/2022

Kèm theo công văn số 1361/SLĐTBXH-TTr, ngày 29/6/2022 về việc đề nghị đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Xem nội dung Dự thảo: Tại đây.

2:57 CH | 27/06/2022

Kèm theo công văn số 1330/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 24/6/2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum V/v góp ý dự thảo Kế hoạch truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Nội dung Công văn 1330/SLĐTBXH-TGXHVGN: Tại đây

Nội dung dự thảo Kế hoạch: Tại đây

3:36 CH | 22/06/2022

Kèm theo Công văn số 1305/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 22/06/2022 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội V/v tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau" đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Dự thảo:
Tại đây. 

1:50 CH | 31/03/2022

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án giảm nghèo bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (kèm theo Công văn số 571/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 31/3/2022 về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án giảm nghèo bền vững đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum).

Tải hồ sơ dự thảo: Tại đây

8:22 SA | 30/03/2022

Kèm theo CV 541/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 29/3/2022 về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. 

Xem hồ sơ dự thảo: Tại đây

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc