Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
8:24 CH | 05/04/2021

Kèm theo Công văn số 496/SLĐTBXH-BTXH, ngày 05/4/2021 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc tham gia dự thảo tờ trình và dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24-8-2016 của Tỉnh uỷ “về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020”.

Tải hồ sơ dự thảo: Tại đây.

2:49 CH | 23/06/2020

 Kèm theo Công văn số 958/SLĐTBXH-BTXH, ngày 23/06/2020 của Sở Lao động - TB&XH về việc đề nghị tham gia góp ý dự thảo Văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Tải dự thảo: Tại đây.

9:21 SA | 17/04/2020

CV 518/SLĐTBXH-BTXH, ngày 17/4/2020 đề nghị tham gia góp ý và bổ sung nội dung vào dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020 và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

9:36 SA | 24/02/2020

Dự thảo báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13, ngày 24/6/2014 của Quốc hội (kèm theo Công văn số 184/SLĐTBXH-BTXH, ngày 24/02/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum).

Công văn số 184: Tải tại đây

Dự thảo kèm theo: Tải tại đây

3:46 CH | 18/04/2019

Tải văn bản: Tại đây.

8:24 SA | 18/04/2019

Tải dự thảo văn bản: Tại đây.

9:06 SA | 10/12/2018

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định và Đề án về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tải dự thảo: Tại đây

10:41 SA | 28/11/2018

Dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên khu vực Tam giác phát triển Campuchia, Lào và Việt Nam

 

1:59 CH | 29/06/2018

Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 08/6/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

9:40 SA | 21/03/2018

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ một số chi phí cho học viên trong thời gian chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc; mức đóng góp đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện ma tuý bắt buộc tại cộng đồng; chế độ miễn, giảm chi phí đối với người nghiện ma tuý trong thời gian cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng.

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS