Bạn đang ở :   Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
9:37 SA | 18/11/2021

Kế hoạch phát triển Ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum giai đoạn 5 năm 2021-2025:

Nội dung Kế hoạch: Tại đây

Phụ lục 1: Tại đây

Phụ lục 2: Tại đây

2:19 CH | 04/05/2019

Quyết định số: 67/QĐ-SLĐTBXH, ngày 03 tháng 5 năm 2019 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Tải nội dung Quyết định: Tại đây

4:29 CH | 10/01/2019

 Quyết định số 227/QĐ-SLĐTBXH, ngày 28/12/2018 của Sở Lao động - TB&XH về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019.

Tải nội dung QĐ: Tại đây

4:26 CH | 10/01/2019

Quyết định số 226/QĐ-SLĐTBXH, ngày 28/12/2018 của Sở Lao động - TB&XH về việc giao dự toán ngân sách nhà nước  năm 2019 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công.

Tải nội dung QĐ: Tại đây

10:45 SA | 05/02/2018

 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum.

1:19 CH | 23/01/2018

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum.

2:44 CH | 22/01/2018
1. Thông báo Chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí thực hiện chi NSNN năm 2018: Tải file
2. Quyết định giao dự toán chi ngân sách Nhà nước  năm 2018: Tải file 
 
1:47 CH | 08/09/2017

Phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh người có công năm 2017 do Trung ương hỗ trợ chi công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ.

Error Có lỗi xảy ra.
Error Loading the Article List:


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh