Bạn đang ở :   Quy hoạch - Kế hoạch > Kế hoạch
    Đăng Nhập
banner2
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
2:19 CH | 04/05/2019

Quyết định số: 67/QĐ-SLĐTBXH, ngày 03 tháng 5 năm 2019 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Tải nội dung Quyết định: Tại đây

4:29 CH | 10/01/2019

 Quyết định số 227/QĐ-SLĐTBXH, ngày 28/12/2018 của Sở Lao động - TB&XH về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019.

Tải nội dung QĐ: Tại đây

4:26 CH | 10/01/2019

Quyết định số 226/QĐ-SLĐTBXH, ngày 28/12/2018 của Sở Lao động - TB&XH về việc giao dự toán ngân sách nhà nước  năm 2019 thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công.

Tải nội dung QĐ: Tại đây

10:45 SA | 05/02/2018

 Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum.

1:19 CH | 23/01/2018

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum.

2:44 CH | 22/01/2018
1. Thông báo Chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí thực hiện chi NSNN năm 2018: Tải file
2. Quyết định giao dự toán chi ngân sách Nhà nước  năm 2018: Tải file 
 
1:47 CH | 08/09/2017

Phân bổ nguồn kinh phí thực hiện Pháp lệnh người có công năm 2017 do Trung ương hỗ trợ chi công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ.

9:37 SA | 03/07/2017

Kế hoạch số 1703/KH-UBND, ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh về việc Nâng cấp, sửa chữa các Nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

8:05 SA | 22/06/2017

Chương trình Số: 49/CTr-SLĐTBXH, ngày 09/5/2017 của Sở Lao động - TB&XH về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.

Chương trình Số: 67/ CTr-SLĐTBXH, ngày 16/6/2017 của Sở Lao động - TB&XH về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.


Tạp chí CS