Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Dự án đầu tư nâng cấp, mua sắm trang thiết bị Trung tâm Bảo trợ và công tác xã hội tỉnh.

Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội  tỉnh Kon Tum (Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà học, nhà phục hồi chức năng, nhà ở và các hạng mục phụ trợ; mua sắm trang thiết bị) 

 Quyết định số 626/QĐ-UBND, ngày 21/6/2018 về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội  tỉnh Kon Tum (Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà học, nhà phục hồi chức năng, nhà ở và các hạng mục phụ trợ; mua sắm trang thiết bị) 

Tải quyết định: tại đây

Quyết định số 816/QĐ-UBND, ngày 07/8/2018 về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội  tỉnh Kon Tum (Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà học, nhà phục hồi chức năng, nhà ở và các hạng mục phụ trợ; mua sắm trang thiết bị)

Tải quyết định: tại đây

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 15/11/2018 Lượt xem : 2142
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh