Bạn đang ở :   Thông tin chung > Cải cách hành chính
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
4:49 CH | 18/07/2022

Kèm theo Công văn số 2476/VP-TTHCC, ngày 08/7/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về việc phối hợp hướng dẫn tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Xem nội dung Hướng dẫn: Tại đây

Hướng dẫn cách thức gửi phản ánh: Tại đây

4:32 CH | 18/11/2021
10:41 SA | 16/09/2021

Thực hiện Công văn số 2969/UBND-KTTH ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 10/9, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2815/VP-HCQT về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Theo đó, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

10:40 SA | 16/09/2021

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; ngày 24/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2574/VP-HCQT về việc triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

10:37 SA | 16/09/2021

 


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
Website liên Kết