Bạn đang ở :   Thông tin chung > Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
8:05 CH | 08/11/2023

Xem nội dung tuyên truyền: Tại đây.

File Hướng dẫn của Cục BTXH: Tại đây

File Hướng dẫn của Cục NCC: Tại đây

7:55 CH | 08/11/2023

Công văn số 2406/SLĐTBXH-HCTH ngày 02/11/2023 của Sở Lao động-Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.
Xem nội dung Công văn: Tại đây
Xem nội dung Phụ lục: Tại đây

10:16 CH | 11/07/2023

Tài liệu hướng dẫn sử dụng, khai thác, tra cứu thông tin hồ sơ TTHC, DVCTT trên các hệ thống của bộ ngành Trung ương đã được kết nối, tích hợp với hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Kon Tum.
Xem tài liệu: Tại đây.

11:35 CH | 10/07/2023

Quyết định số 277/QĐ-UBND, ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực: Bảo trợ xã hội, Người có công thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

11:30 CH | 10/07/2023

Quyết định số 240/QĐ-UBND, ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

11:26 CH | 10/07/2023

Quyết định số 193/QĐ-UBND, ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực việc làm; bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

11:22 CH | 10/07/2023

Quyết định số 127/QĐ-UBND, ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

11:19 CH | 10/07/2023

Quyết định số 712/QĐ-UBND, ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

11:16 CH | 10/07/2023

Quyết định số 403/QĐ-UBND, ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong các lĩnh vực: Giáo dục nghề nghiệp; Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Xem nội dung Quyết định: Tại đây.

9:42 CH | 11/07/2022

277/QĐ-UBND, ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực người có công và lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Xem nội dung Quyết định:
Tại đây 

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
Website liên Kết