Bạn đang ở :   Thông tin chung > Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
Banner1
banner2
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
2:48 CH | 27/06/2016

 Tổng hợp thủ tục hành chính các cấp của lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội.

8:42 SA | 26/04/2013

 

10:45 SA | 14/11/2012

 

10:24 SA | 14/11/2012

 Quy chế về tổ chức và hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở (Ban hành kèm theo Quyết định số: 54 /QĐ-SLĐTBXH ngày 17  tháng 4 năm 2012 của Giám đốc Sở Lao động - T

10:08 SA | 09/10/2012

 

10:02 SA | 09/10/2012

Thủ tục đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày


HoChiMinh
Tạp chí CS
Website liên Kết