Bạn đang ở :   Thông tin chung > Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.533
10:32 SA | 03/12/2020

 

10:10 SA | 03/12/2020

Quyết định Số: 890/QĐ-SLĐTBXH, ngày 03/12/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Tải quyết định: tại đây.

3:59 CH | 13/08/2020

Quyết định số 484/QĐ-SLĐTBXH, ngày 12/12/2019 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Tải nội dung Quyết định: Tại đây

3:48 CH | 13/08/2020

Quyết định số 506/QĐ-UBND, ngày 21/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tải nội dung Quyết định: Tại đây

Danh mục TTHC: Tại đây

3:42 CH | 13/08/2020

Thông báo số 65/TB-SLĐTBXH, ngày 29/7/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích. 

Tải nội dung Thông báo: Tại đây

3:16 CH | 14/05/2020

Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

9:53 SA | 21/02/2020

Quyết định số 75/QĐ-UBND, ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Quyết định số 75: Tải tại đây.

Danh mục TTHC: Tải tại đây.

9:48 SA | 21/02/2020

Quyết định số 50/QĐ-UBND, ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung Quyết đinh: Tải tại đây. 

Danh mục TTHC: Tải tại đây.

9:44 SA | 03/12/2019

 

3:02 CH | 15/07/2019

Thông báo số 80/TB-SLĐTBXH, ngày 15/7/2019 của Sở Lao động - TB&XH về việc thay đổi nơi tiếp nhận TTHC ngành Lao động tại tỉnh Kon Tum. Tải thông báo: Tại đây

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Website liên Kết