Bạn đang ở :   Thông tin chung > Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
banner2
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
3:16 CH | 14/05/2020

Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

9:53 SA | 21/02/2020

Quyết định số 75/QĐ-UBND, ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.

Quyết định số 75: Tải tại đây.

Danh mục TTHC: Tải tại dây.

9:48 SA | 21/02/2020

Quyết định số 50/QĐ-UBND, ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung Quyết đinh: Tải tại đây. 

Danh mục TTHC: Tải tại đây.

9:44 SA | 03/12/2019

 

3:02 CH | 15/07/2019

Thông báo số 80/TB-SLĐTBXH, ngày 15/7/2019 của Sở Lao động - TB&XH về việc thay đổi nơi tiếp nhận TTHC ngành Lao động tại tỉnh Kon Tum. Tải thông báo: Tại đây

4:00 CH | 23/03/2018

 


banner dvc
Website liên Kết