Bạn đang ở :   Thông tin chung > Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
Banner1
banner2
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
9:44 SA | 03/12/2019

 

8:33 SA | 04/11/2019

Quyết định số 783/QĐ-UBND, 23/10/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục TTHC thuộc ngành Lao động - Thương binh và xã hội.

Nội dung Quyết định 783: Tại đây.

Phụ lục bổ sung, bãi bỏ: Tại đây.

 

8:17 SA | 04/11/2019

Quyết định số 735/QĐ-UBND, ngày 07/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung Quyết định 735: Tại đây

Danh mục TTHC: Tại đây

Nội dung chi tiết TTHC: Tại đây.

 

 

2:37 CH | 31/07/2019

 

3:02 CH | 15/07/2019

Thông báo số 80/TB-SLĐTBXH, ngày 15/7/2019 của Sở Lao động - TB&XH về việc thay đổi nơi tiếp nhận TTHC ngành Lao động tại tỉnh Kon Tum. Tải thông báo: Tại đây

2:58 CH | 15/07/2019

1. Quyết định số 526/QĐ-UBND, ngày 09/7/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

Tải nội dung: tại đây.

2. Quy trình nội bộ chi tiết: Tải nội dung: Tại đây (file gốc), (File word)

3:54 CH | 02/07/2019

Quyết định số 501/QĐ-UBND, ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Kon Tum về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tải nội dung quyết định: Tại đây Tải danh mục Thủ tục hành chính: Tại đây. Tải nội dung Thủ tục hành chính: Tại đây.

4:00 CH | 23/03/2018

 


banner dvc
Website liên Kết