Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
8:11 SA | 20/01/2021

Quyết định 33/QĐ-SLĐTBXH  ngày19/01/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Tải nội dung quyết định: Tại đây.

Tải phụ lục đính kèm: Tại đây.

8:08 SA | 20/01/2021

 Quyết định số 32/QĐ-SLĐTBXH, ngày 19/01/2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

Tải nội dung Quyết định: Tại đây.

Tải phụ lục kèm theo: Tại đây.

3:25 CH | 14/05/2020

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10:23 SA | 05/05/2020

 

10:01 SA | 10/12/2019

 

3:21 CH | 28/02/2019

 Giấy mời Số: 17/GM-SLĐTBXH, ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum về việc mời tham dự Chương trình “Cặp lá yêu thương”

Tải nội dung Giấy mời: Tại đây

8:58 SA | 08/01/2019

Thông báo số 05/TB-SLĐTBXH, ngày 08/01/2019 của Sở Lao động - TB&XH về việc Chỉ tiêu kế hoạch và kinh phí thực hiện chi NSNN năm 2019 cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

Tải thông báo: Tại đây

10:36 SA | 04/12/2018

Thông tin chi tiết: Tại đây

10:17 SA | 20/11/2018

Tải Quyết định: Tại đây

10:49 SA | 27/04/2018

Quyết định số 59/QĐ-SLĐTBXH, ngày 09 tháng 4 năm 2018 về việc cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Lao động – TB&XH tỉnh Kon Tum.  

Tải file nội dung Quyết định: Tại đây

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2