Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
banner2
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
VĂN PHÒNG SỞ

Triển khai hình thức tiếp nhận hồ sơ, chuyển phát kết quả giải quyết TTHC qua đường Bưu điện.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và công dân trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội. Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Theo đó, Sở Lao động - TB&XH có 59 thủ tục hành chính theo các lĩnh vực của Ngành quản lý: Lĩnh vực Lao động - Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (10 thủ tục), lĩnh vực Người có công (31 thủ tục), lĩnh vực Bảo trợ xã hội (05 thủ tục), lĩnh vực Dạy nghề (03 thủ tục), lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (08 thủ tục), lĩnh vực Thanh tra (02 thủ tục).

Cụ thể:

            1. Lĩnh vực Lao động, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội:

           - Thủ tục đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày (Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề).

          - Thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân (cá nhân người Việt Nam) đi làm việc ở nước ngoài.

          - Thủ tục phê duyệt phương án sử dụng lao động và giải quyết lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

          - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

          - Thủ  tục đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa.

          - Thủ  tục thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở.

          - Thủ tục đăng ký làm thêm giờ đến 300 giờ trong năm.

          -  Thủ tục Gửi thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp đến cơ quan QLNN về lao động cấp tỉnh.

          - Thủ tục Đăng ký Nội quy lao động.

          - Thủ tục khai báo thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

            2. Lĩnh vực Người Có công

           - Thủ tục trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

          - Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với ngưòi có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ ưu đãi.

          - Thủ tục giải quyết hồ sơ giám định vết thương còn sót.

          - Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

          - Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công.

          - Thủ tục quyết định giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ.

          - Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ.

          - Thủ tục giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa hoặc đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động.

          - Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởngchính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến trang từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ.

          - Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

          - Thủ tục trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

          - Thủ tục trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

          - Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

          - Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động.

          - Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công cách mạng từ trần.

          - Thủ tục giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công cách mạng từ trần.

          - Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ.

          - Thủ tục giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác.

          - Thủ tục quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với anh hùng LLVT, anh hùng lao động trong kháng chiến

          - Thủ tục quyết định trợ cấp thương binh người hưởng chính sách như thương binh.

          - Thủ tục quyết định giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.

          - Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

          - Thủ tục giải quyết hưởng chế độ đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

          - Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày.

          - Thủ tục giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng.

          - Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng.

          - Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt nam anh hùng

          - Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc, người có công cách mạng đã chết.

          - Thủ tục mua thẻ Bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng và thân nhân.

          - Thủ tục lập sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.

          - Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục – đào tạo đối với người có công cách mạng và con của họ.

            3. Lĩnh vực Bảo trợ Xã hội:

           - Thủ tục Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

          - Thủ tục Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

          - Thủ tục Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật.

          - Thủ tục Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội.

          - Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội đối với đối tượng tự nguyện.

            4. Lĩnh vực Dạy nghề:

 

          - Thủ tụcxác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp.

          - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.

          - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.

            5. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội:

           - Thủ tục cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

          - Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

          - Thủ tục sửa đổi bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

          - Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

          - Thủ tục đề nghị chấm dứt giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân.

          - Thủ tục chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội.

          - Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội.

          - Thủ tục đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội.

            6. Lĩnh vực Thanh tra:

           - Thủ tụcgửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở Lao động - TB&XH, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở (nếu có).

          - Thủ tục gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động.      .        

                                                                                                T/hợp: Ngọc Kiên

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 11/04/2017 Lượt xem : 2691
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS