Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Lấy ý kiến Dự thảo Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU, ngày 08/6/2018 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”.

file:FileID=2253
Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 29/06/2018 Lượt xem : 1782
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh