Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
BÌNH ĐẲNG GIỚI - VSTBPN

Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ Nữ đại biểu dân cử bầu vào HĐND cấp xã, phường, thị trấn 2019

Nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng quản lý; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ cho đội ngũ Nữ Đại biểu dân cử là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch 738/KH-UBND, ngày 13/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Chương trình 2456/Ctr-UBND, ngày 29/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Căn cứ Công văn số 405/LĐTBXH-BĐG, ngày 22 tháng 01 năm 2019, về việc hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019.
Sở Lao động - TB&XH xây dựng kế hoạch tổ chức mở lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ đại biểu dân cử là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị bao gồm các chuyên đề:
(1) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.
(2) Một số kỹ năng của đại biểu Hội đồng nhân dân và hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân.
(3) Hệ thống chính trị và hệ thống chính trị ở cơ sở.
(4) Vấn đề giới và giới tính.
Hội nghị tập huấn đã thu hút 544 đại biểu về tham dự, được chia làm 3 lớp, diễn ra trong 6 ngày, từ ngày 7-10/5/2019 và ngày 13-14/5/2019 tại Khách sạn Đông Dương (Indochine), số 30 Bạch Đằng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Báo cáo viên cấp tỉnh do Cô Quách Thị Minh Thúy - phó hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Kon Tum thực hiện./.

Tin và ảnh: Huỳnh Thị Bích Thảo

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 16/05/2019 Lượt xem : 11033
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2