Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
THANH TRA - KIỂM TRA

Công văn triển khai tự kiểm tra năm 2020.

Công văn số 519/SLĐTBXH-TTr, ngày 17/4/2020 của Sở: Tại đây.

Công văn số 191/TTr-THGS, ngày 25/3/2020 của Bộ: Tại đây.

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 17/04/2020 Lượt xem : 2062
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Tạp chí CS
banner2
banner dvc
HoChiMinh