Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục TTHC Sở Lao động - TB&XH tỉnh Kon Tum áp dụng tại TT Phục vụ HCC

 

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội (102 thủ thục hành chính)

1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội:

 1.1 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1.2 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp

1.2 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

1.4 Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1.5 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

1.6 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

1.7 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

1.8 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

1.9 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

1.10 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1.11 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em

 

2. Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

 

2.1 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

2.2 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

3. Lĩnh vực Dạy nghề (24)

3.1 Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum

3.2 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

3.3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp.

3.4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

3.5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

3.6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp

3.7 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

3.8 Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

3.9 Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp

3.10 Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp).

3.11 Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp).

3.12 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.13 Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

3.14 Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận

3.15 Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.

3.16 Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

3.17 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum.

3.18 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.19 Thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

3.20 Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh

3.21 Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh

3.22 Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp

3.23 Đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh.

3.24 Đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4. Lĩnh vực Lao động tiền lương-Bảo hiểm xã hội (36)

4.1 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

4.2 Cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

4.3 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

4.4 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4.5 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

4.6 Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

4.7 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

4.8 Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

4.9 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

4.10 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến)

4.11 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi)

4.12 Gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

4.13. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

4.14 Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)

4.15 Giải quyết hỗ trợ học nghề

4.16 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

4.17 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

4.18 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

4.19 Hỗ trợ chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp.

4.20 Hỗ trợ chi phí huấn luyện thông qua tổ chức huấn luyện cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

4.21 Hỗ trợ chi phí đào tạo chuyển đổi nghề, khám bệnh nghề nghiệp, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

4.22 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm

4.23 Khai báo các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

4.24 Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

4.25 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

4.26 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

4.27 Thu hồi giấy phép hoạt động thuê lại lao động

4.28 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

4.29 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

4.30 Xếp hạng công ty ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II, hạng III)

 4.31 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động – TB&XH)

4.32 Đăng ký hợp đồng cá nhân (cá nhân người Việt Nam) đi làm việc ở nước ngoài

4.33 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày (Doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài dưới hình thức thực tập nâng cao tay nghề).

4.34 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

4.35 Đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập nâng cao tay nghề dưới 90 ngày

4.36 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu

5. Lĩnh vực Người có công (33)

5.1 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ.

5.2 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng

5.3 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.

5.4 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

5.5 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế.

5.6 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

5.7 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

5.8 Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác

5.9 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

5.10 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

5.11 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

5.12 Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

5.13 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.

5.14 Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động.

5.15 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

5.16 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

5.17 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

5.18 Giải quyết trợ cấp tiền Tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công cách mạng từ trần.

5.19 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ.

5.20 Giám định vết thương còn sót.

5.21 Giới thiệu người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đi giám định xác định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

5.22 Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

5.23 Hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra.

5.24 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần.

5.25 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

5.26 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân

5.27 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công.

5.28 TThực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

5.29 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

5.30 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

5.31 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

5.32 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ.

5.33 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

6. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (5)

6.1 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

6.2 Cấp lại giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

6.3 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

6.4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân

6.5 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân

7. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ (1)

7.1 Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 03/12/2020 Lượt xem : 3480
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner2
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS