Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN

DT tờ trình và DT báo cáo tổng kết đánh giá Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 24-8-2016 của Tỉnh ủy Kon Tum.

Kèm theo Công văn số 496/SLĐTBXH-BTXH, ngày 05/4/2021 của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh Kon Tum về việc tham gia dự thảo tờ trình và dự thảo báo cáo tổng kết đánh giá Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 24-8-2016 của Tỉnh uỷ “về giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020”.

Tải hồ sơ dự thảo: Tại đây.

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 05/04/2021 Lượt xem : 244
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2