Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Baner
Banner1
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; ngày 24/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2574/VP-HCQT về việc triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc triển khai quán triệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đến công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị biết, triển khai thực hiện.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ lên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai, có hiệu lực thi hành mà Ủy ban nhân dân tỉnh là một bên có liên quan lên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Tham mưu cử người làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp chung.

Phòng Hành chính - Quản trị thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và các quy hoạch, kế hoạch, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ lên Trang thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 16/09/2021 Lượt xem : 2125
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2