Bạn đang ở :   Tin tức > Thông Báo
    Đăng Nhập
Banner1
Baner
LƯỢT TRUY CẬP
69.534
VĂN PHÒNG SỞ

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022

Sáng ngày 13/01/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Đồng chí A Kang, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố.

Hội nghị đã nghe thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 cùng các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự.

Đ/c A Kang, Giám đốc Sở, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong năm 2021, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng với sự nỗ lực cao của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 diễn ra nhưng các chỉ tiêu kế hoạch của ngành đều cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch như: giải quyết việc làm cho 6.518/5.700 người, đạt 114,35% kế hoạch; tỷ lệ lao động qua đào tạo 55,7%, đạt 103,1% kế hoạch; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội 17,69%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 4,11%, đạt 102,75% kế hoạch... Công tác giáo dục nghề nghiệp triển khai kịp thời, đảm bảo nội dung để các cơ sở GDNN nắm bắt thực hiện đúng tiến độ; Xây dựng, chỉnh sửa chương trình, giáo trình, tiếp cận kịp thời kiến thức khoa học kỹ thuật mới và nhu cầu sử dụng lao động sau đào tạo; bước đầu đã có một số đơn vị triển công tác gắn kết giữa đào tạo nghề nghiệp với các tổ chức, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và tạo việc làm cho người lao động sau học nghề. Các chế độ, chính sách, dự án ưu đãi đối với người có công cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định. Đã tham mưu thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thông bưu điện toàn tỉnh. Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định, hiện tại không có đơn thư khiếu nại khiếu kiện kéo dài.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, do tình hình đại dịch Covid-19 diễn ra nên một số nhiệm vụ còn khó khăn, hạn chế như: không tổ chức được các Tháng hành động thuộc các lĩnh vực của ngành nên công tác tuyên truyền phần nào cũng còn hạn chế, chủ yếu qua hình thức gián tiếp; công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, công tác điều dưỡng tập trung trong và ngoài tỉnh đối với người có công đạt thấp; việc xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ cho người yếu thế, đặc biệt là người khuyết tật còn gặp khó khăn.

Với những kết quả đạt được cùng những khó khăn, hạn chế nêu trên, để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2022, đồng chí A Kang, Giám đốc Sở quán triệt trong thời gian tới, toàn ngành cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao trong năm 2022.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 Tin và ảnh: Lê Thương

Đăng bởi : SLDTBXH Kontum Ngày đăng : 16/01/2022 Lượt xem : 2577
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
banner dvc
HoChiMinh
Tạp chí CS
banner2